Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie nr 1 z dnia 25.09.2015 r.


Szczecin, 25.09.2015 r.
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Nr sprawy: MJOG-ZP.271.6.2015.EJ
Nr pisma: MJOG-ZP.271.6.3.2015.EJ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r.”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:
Pytanie nr 1
Zwracam się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji na obiekcie będącym przedmiotem zamówienia (cz. 1) w dniu 30.09.2015 r. o godzinie 11.00
Odpowiedź
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje wizji lokalnej.

 


 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2015/09/25, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2015/09/25 13:36:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2015/09/25 13:36:32 nowa pozycja