Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie nr 1 z dnia 29.09.2015 r.


Szczecin, 29.09.2015 r.
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Nr sprawy: MJOG-ZP.271.6.2015.EJ
Nr pisma: MJOG-ZP.271.6.4.2015.EJ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r.”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:
Pytanie nr 1
Zwracam się raz jeszcze z prośbą przeprowadzenia wizji na obiekcie UM w Szczecinie,
w dniu 30.09. około godziny 11:00. Przeprowadzenie wizji na dość dużym obiekcie jakim jest Urząd Miasta w Szczecinie jest niezmiernie ważne dla sporządzenia prawidłowej
i niezawyżonej kalkulacji, a poznanie obiektu przed sporządzeniem wyceny, umożliwi Wykonawcy zapoznanie się ze specyfiką obiektu i pomoże dobrać jak najlepszą metodę świadczenia usługi sprzątania, która zminimalizuje koszty. „Właściwym działaniem Zamawiającego winno być pozostawienie możliwości dokonania wizji wyborowi wykonawcy jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, mającej istotny wpływ na jej kształt
i kalkulację – KIO 398/14 z dnia 24.03.2014 r.”

Odpowiedź
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje wizji lokalnej.

Zdaniem Zamawiającego, przedmiot zamówienia w prowadzonym postępowaniu został opisany zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, tj. sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W przypadku jednak jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwraca uwagę na możliwość złożenia wniosku o wyjaśnienie treści siwz w trybie, o którym mowa w art. 38 ustawy.
 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2015/09/29, odpowiedzialny/a: agnieszka jerzykowska, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2015/09/29 14:58:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2015/09/29 14:58:30 nowa pozycja