Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78097962

Aktualna strona: 494929

Wydrukowano: 0

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie nr 2


 

 

Szczecin 2019-08-13

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.95.5.2019.MK

Znak sprawy: BZP/58/19

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego etap III”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytnia wraz z odpowiedzią.

 

Pytanie nr 1

Ze względu na okres urlopowy oraz przypadający w przyszłym tygodniu długi weekend i dzień świateczny (15 sierpień)  Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert o minimum 7 dni.  Czas ten potrzebny jest na otrzymanie rzetelnych i profesjonalnych ofert od podwykonawców.

 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający przesunie termin składania ofert na dzień 26.08.2019r.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin