Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65010849

Aktualna strona: 291857

Wydrukowano: 0

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie i odpowiedź


Szczecin 2017-11-10

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.159.4.2017.AK

Znak sprawy: BZP/106/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Przebudowę dawnego zajazdu Szmaragd na cele Centrum Edukacji Ekologicznej - Szkolne Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD – ZDROJE

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

 

Pytanie

Czy jest możliwa zmiana parametru dotyczącego wymaganych zdolności technicznych:

,,wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane, polegające na wykonaniu robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 złbrutto każda”.

Proszę o zmianę tego parametru gdyż jest ona nieznaczna i nie wpływa na wiarygodność kontrahenta a umożliwi nam przystąpienie do przetargu

 

Odpowiedź

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie zmieniając zapis na:

,,wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane, polegające na wykonaniu robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł  brutto każda”

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin