Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o wyniku naboru

Kierownik Biura Prawnego, Nr 84k/19


PPREZYDENT MIASTA SZCZECIN

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK
Biura Prawnego
w Urzędzie Miasta Szczecin
Nr 84k/19


Stanowisko urzędnicze:
Kierownik Biura Prawnego w Urzędzie Miasta Szczecin

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Marek STAWARCZYK.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Do naboru na stanowisko Kierownika Biura Prawnego w Urzędzie Miasta Szczecin zgłosiło się dwóch kandydatów. Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowali się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przedstawili koncepcje pracy na stanowisku Kierownika Biura Prawnego oraz udzielili odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania, w tym dotyczące modelu kierowania pracą Biura Prawnego i współpracy z radcami prawnymi świadczącymi pomoc prawną jednostkom organizacyjnym Urzędu.

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja ds. naboru na stanowisko Kierownika Biura Prawnego podjęła decyzję o rekomendowaniu do zatrudnienia na ww. stanowisku Pana Marka Stawarczyka.

Szczególnie interesująca i wyróżniająca się spójnością koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Biura Prawnego przedstawiona przez Pana Marka Stawarczyka w największym stopniu spełniła oczekiwania komisji ds. naboru dotyczące modelu kierowania pracą jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin oraz sprawowania funkcji koordynatora radców prawnych świadczących pomoc prawną jednostkom organizacyjnym Urzędu. Wybrany kandydat, jako praktykujący radca prawny, posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji Kierownika Biura. Jest również osobą o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych, takich jak: odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Powyższe w połączeniu z doskonałą znajomością specyfiki pracy w Urzędzie Miasta Szczecin, jak również bogatym doświadczeniem w bieżącej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz w pracy na stanowisku koordynatora radców prawnych gwarantuje rzetelne i sprawne kierowanie pracą Biura Prawnego w Urzędzie Miasta Szczecin.


Data wygaśnięcia: 02.03.2020

IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2019/11/29, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2019/11/29 08:16:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2019/11/29 08:16:16 nowa pozycja