Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80336968

Aktualna strona: 316358

Wydrukowano: 5091

nowe inwestycje

.: „ Przebudowa i rozbudowa układu drogowo-torowego w al. Powstańców Wielkopolskich


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz.1474 t.j.)organ administracji architektoniczno - budowlanej ,  w związku ze złożonym w dniu 30.05.2019r. wnioskiem Prezydenta Miasta Szczecin,  zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: .:   „ Przebudowa i rozbudowa układu drogowo-torowego w al. Powstańców Wielkopolskich  i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany” wraz z przebudową  ul. Smolańskiej na długości projektowanej pętli tramwajowej”  zlokalizowanej na terenie działek położonych
w Szczecinie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi :

  • 5/12, 6/5, 6/6, 7/10, 7/21, 7/83, 5/13, 7/98, 7/86, 5/14, 42, 1/1 z obrębu 1050 ;
  • 32/5, 32/8, 32/7, 10/1, 32/9, 68/1, 68/2, 22 z obrębu 1054 ;
  • 114/9, 22/10, 14/29, 114/21, 114/6, 97/5, 97/3, 97/9, 114/1, 114/2, 114/11,114/18, 114/20 z obrębu 1056 ;
  • 87, 12/5, 6/6, 35, 40, 41/2, 86/13, 86/4, 86/10, 37, 82, 23, 21/6 z obrębu 1057 ;
  • 2/3, 2/2, 12/14, 17/1, 1  z obrębu 1064 ;
  • 60, 55/12, 38 z obrębu  1076 ;

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 19.07.2019r. do dnia 01.08.2019r. W podanym terminie można,
w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej (II p. pok. 205) Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, zapoznać się z aktami sprawy.

                                                                                                                                                                                     Prezydent Miasta Szczecin


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin