Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Nowe inwestycje miasta Szczecin

zmiana decyzji zrid pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 t.j. ), Urząd Miasta Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.10.2019 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 9/2019 znak: WUiAB-IV.6740.435.2019.ML, UNP: 57985/WUiAB/-XIV/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe jzmieniającą decyzję nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. znak: WUiAB.IV.6740.366.2016.ML, UNP: 48179/WUiAB/-XIV/016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie”.

Zmiana decyzji dotyczy rozbiórki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego przy ul. Pawła Jasienicy 5a w Szczecinie oraz budowy dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Pawła Jasienicy i obejmuje działki:

obręb 2138 działki nr: 1/7 ( powstała z podziału działki nr 1/1 na działki nr 1/6 i 1/7 ), 1/10 ( powstała z podziału działki nr 1/2 na działki nr 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 ), 1/11 ( powstała z podziału działki nr 1/2 na działki nr 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 ), 1/3.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 25.10.2019 r. do dnia 08.11.2019 r. W terminie 14 dni od ukazania się powyższego obwieszczenia można w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej ( II p. pokój nr 264  tel. 91 42 45 134 ) Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, zapoznać się z aktami sprawy.

 

 

Prezydent  Miasta  Szczecin

IV
udostępnił: WUiAB UM Szczecin, wytworzono: 2019/10/25, odpowiedzialny/a: Małgorzata Leoniewska, wprowadził/a: Małgorzata Leoniewska, dnia: 2019/10/25 09:11:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Leoniewska 2019/10/25 09:11:54 modyfikacja wartości
Małgorzata Leoniewska 2019/10/25 09:09:51 nowa pozycja