Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78202759

Aktualna strona: 705499

Wydrukowano: 12557

Plany i raporty

Kompleksowe Badania Ruchu w Szczecinie 2010


W 2010 roku przeprowadzone zostały w Szczecinie Kompleksowe Badania Ruchu. Były to największe badania dotyczące systemu transportowego miasta po 2000 roku, obejmujące swoim zakresem nie tylko publiczny transport zbiorowy, ale również indywidualny i towarowy. Poza badaniami ilościowymi dotyczącymi ilości pojazdów na drogach, czy pasażerów w środkach transportu przeprowadzone zostały również badania jakościowe i wywiady w gospodarstwach domowych. Zagregowane wyniki dały pełny obraz funkcjonowania transportu na terenie miasta oraz na relacjach z gminami ościennymi, a także w znaczącym stopniu przyczyniły się do przygotowania prognoz dla nowych inwestycji infrastrukturalnych przygotowywanych do realizacji w Szczecinie. Część z nich, szczególnie dotycząca inwestycji w infrastrukturę tramwajową, została już zrealizowana.

Poniżej zamieszczone zostały linki do raportów końcowych z przeprowadzonych badań oraz do przygotowanego modelu ruchu:

Raport Część II (pdf)

Raport Część III (pdf)

Raport Część IV (pdf)

Model ruchu Szczecin 2010 - szczyt poranny (ver, spakowany w pliku zip)

Model ruchu Szczecin 2010 - szczyt popołudniowy (ver, spakowany w pliku zip)

Model ruchu Szczecin 2010 - szczyt poranny w wersji graficznej dla transportu zbiorowego

Model ruchu Szczecin 2010 - szczyt poranny w wersji graficznej dla transportu indywidualnego

Model ruchu Szczecin 2010 - szczyt popołudniowy w wersji graficznej dla transportu zbiorowego

Model ruchu Szczecin 2010 - szczyt popołudniowy w wersji graficznej dla transportu indywidualnego


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin