Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79277636

Aktualna strona: 707811

Wydrukowano: 12557

Plany i raporty

Stan Mienia Komunalnego Gminy Miasto Szczecin


Pod pojęciem mienia komunalnego Miasta Szczecin rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę administracji publicznej zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin