Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Plany i raporty

Projekt strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje o przygotowywaniu projektu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin”, zgodnie z ustawą z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. – Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).
 
Projekt strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu …” jest dostępny w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 4 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w dziale „plany i raporty”, pod adresem: bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11124.asp
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Szczecin.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego dokumentu można przekazywać, od 27 sierpnia do 17 września 2009r., w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesentów, Sala 62, stanowisko 46 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: wgkios@um.szczecin.pl

Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2009/08/21, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2009/08/21 11:00:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2009/08/21 11:00:25 nowa pozycja