Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285698

Aktualna strona: 268359

Wydrukowano: 11119

Inwestycje celu publicznego

Budow stacji bazowej telefonii komórkowej położonej w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 579, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin, 03.01.2018r.

 

Nasz znak:WUiAB-V.6733.65.2017.DS

UNP:78177/WUiAB/-VII/17

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073 j.t.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że dnia  01.12.2017r.  na  wniosek  Polkomtel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL Sp. z o. o. BT41723 SZCZ ŁOKIETKA 2”, położonej w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, w granicach działki nr 253 z obrębu 1042.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 04.01.2018r. do 18.01.2018r.

 

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (pokój nr 254a) można zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Data wygaśnięcia: 18.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin