Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Rymarskiej w Szczecinie


WAiB - VI.6733.40.2021.BM

UNP: 48516/WAiB/-VII/21                                                            Szczecin 22.11.2021r

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741.t.j. ze zm.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

z siedzibą w  Tarnowie,

 

wydano decyzję Nr 43/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.11.2021r. polegającej na:

„budowie sieci gazowej  niskiego ciśnienia przy ul. Rymarskiej w Szczecinie”, położonej w rejonie ulicy Rymarskiej w Szczecinie, w granicach działek nr 5/1, nr 22 z obrębu 4172.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od  22.11.2021r. do 06.12.2021r.

 

W  ww. terminie telefonicznie  nr 9142425792,  za pomocą email bmachow@um.szczecin.pl, (pokój  nr 267) w Wydziale Architektury  i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin można uzyskać informacje w ww. sprawie.

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Data wygaśnięcia: 06.12.2021

udostępnił: Prezydent Miasta. Szczecin, wytworzono: 2021/11/22, odpowiedzialny/a: Beata Machowska, wprowadził/a: Beata Machowska, dnia: 2021/11/22 15:11:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Machowska 2021/11/22 15:11:42 modyfikacja wartości
Beata Machowska 2021/11/22 15:10:59 nowa pozycja