Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z szafami kablowymi SK. oraz ułożeniem linii kablowej 0,4kV do istniejacych złacz kablowych usyt. w ul. Karola Miarki" ul. Karola Miarki


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział  Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 792, fax +4891 42 45 586
wuiab@um.szczecin.pl -  www.szczecin.eu

 

 

                                                                                                                                                    WUiAB - VI.6733.69.2019.BM                                                            Szczecin 20.01.2020r.

UNP:81582/WUiAB/-VII/19

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

Zawiadamia

że na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

wydano decyzję Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2020r. polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV  wraz z szafami kablowymi SK oraz ułożeniem linii kablowej 0,4kV do istniejących złącz kablowych usytuowanych w ul. Karola Miarki” położonej przy ul. Karola Miarki w Szczecinie w granicach działek: nr 43, 8/6, 7/15, 9/37 obr. 2106.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 21.01.2020r. do 04.02.2020r.

 

W  ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (pokój nr 254a) można zapoznać się z aktami sprawy.

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Data wygaśnięcia: 04.02.2020

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/01/20, odpowiedzialny/a: Beata Machowska, wprowadził/a: Beata Machowska, dnia: 2020/01/20 14:04:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Machowska 2020/01/20 14:04:54 nowa pozycja