Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248332

Aktualna strona: 286935

Wydrukowano: 11119

Inwestycje celu publicznego

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na sale szkoleniowe w budynku Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, położona w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1, 2.


 

 

 

 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 579, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

                                                                                                                                                                                                              Szczecin, dnia  10 01. 2019r. 

Nasz znak:WUiAB-V.6733.83.2018.DS

UNP:77713/WUiAB/-VII/18 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945 t.j.) 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że  na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie wydano decyzję Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.01.2019r. dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na sale szkoleniowe w budynku Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie”, położonej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,  2, w granicach działek nr: 11/7, 11/9, 11/14 z obrębu 1031.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 11.01.2019r.  do 25.01.2019r.

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (pokój nr 254a) można zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Data wygaśnięcia: 25.01.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin