Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Budowa sieci wodociągowej, położona w Szczecinie w rejonie ulicy Zadumanej - zmiana decyzji


 

 

 

 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 582, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin, dnia  30. 10. 2019r.

 

Nasz znak:WUiAB-VI.6733.54.2019.DS

UNP:67174/WUiAB/-VII/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945 ze zm.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że, dnia 29.10.2019r. na rzecz Stowarzyszenia Zwykłego „Zadumane Wzgórze”  z siedzibą w Szczecinie wydano decyzję o zmianie decyzji Nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.02.2019r. dla inwestycji polegającej na: „budowie sieci wodociągowej”, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Zadumanej w granicach działek nr: 321/1, 161/1 z obrębu 4201.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 31.10.2019r.  do 14.11.2019r.

 

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (pokój nr 254a) można zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 


Data wygaśnięcia: 14.11.2019

IV
udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2019/10/30, odpowiedzialny/a: Dorota Skłodowska, wprowadził/a: Dorota Skłodowska, dnia: 2019/10/30 12:38:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Skłodowska 2019/10/30 12:38:17 nowa pozycja