Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Przebudowa z rozbudową budynku głównego Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie


 

 

 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 559, fax +4891 42 45 586
wuiab@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin, 16.10.2020r.

Nasz znak:WUiAB-VI.6733.58.2020.MS

UNP:45904/WUiAB/-VII/20

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 t.j. ze zm.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

Zawiadamia,

że na rzecz Gminy Miasto Szczecin, wydano decyzję Nr 58/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.10.2020r. dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie z rozbudową budynku głównego Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22” położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Małopolskiej, w granicach działki nr 2/3 z obrębu 1029.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

19.10.2020r. do 02.11.2020r.

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 można zapoznać się z aktami sprawy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie sprawy: Podinspektor Małgorzata Suchecka

e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

nr telefonu: 91 42 45 463

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 02.11.2020

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/10/16, odpowiedzialny/a: Małgorzata Suchecka, wprowadził/a: Małgorzata Suchecka, dnia: 2020/10/16 10:30:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Suchecka 2020/10/16 10:30:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Suchecka 2020/10/16 10:27:56 nowa pozycja