Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra – Dąbie..


                                                                                                Stare Czarnowo, 7 stycznia 2021 r.

RI.6733.9.2020.EB

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosekPana Michała Kozyra Biuro Inżynierskie WINDTEL ul. Akacjowa 4, 74-400 Dębno – Pełnomocnika ENEA OPERATOR Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58 Poznań z dnia 27.10.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra – Dąbie. Teren inwestycji obejmuje dz. nr 129 obr. Binowo, gmina Stare Czarnowo; dz. nr 136; 100/3; 97/2; 98; 95; 92; 55/11; 55/10; 55/9; 55/8; 56/3; 55/5; 55/4; 55/3; 46; 4/4; 1 obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo;  dz. nr 185 obr. Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo; dz. nr 167; 168; 136; 135; 186 obr. Radziszewo Las, gmina Stare Czarnowo; dz. nr 32/3; 22/26; 35/7; 35/2; 35/6; 24/3; 26/1; 26/3; 26/2; 25/5; 25/6; 26/4; 26/5; 26/6; 25/7; 17; 20; 18/2; 1/11; 22/27 obr. Dąbie 157, gmina Miasto Szczecin; dz. nr 23; 24; 25; 26/1; 12/`10; 5/2; 56 obr. Dąbie 151, gmina Miasto Szczecin; dz. nr 22/2; 16/6; 16/1 obr.  Dąbie 84, gmina Miasto Szczecin.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Starym Czarnowie
ul. Świętego Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny udostepnienia akt pod nr 91 485 70 43.         

Termin obwieszczenia: 11.01.2021r. - 25.01.2021r. 


Data wygaśnięcia: 25.01.2021

udostępnił: Prezydent M. Szczecin, wytworzono: 2021/01/11, odpowiedzialny/a: Dorota Skłodowska, wprowadził/a: Dorota Skłodowska, dnia: 2021/01/11 09:22:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Skłodowska 2021/01/11 09:22:52 nowa pozycja