Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Rozbudowa Centrum Egzaminów Testowych przy al. Powstańców Wielkopolskich 20


Szczecin, 06.10.2020r.

WAiB-VI.6733.45.2021.PI

UNP: 51443/WAiB/-VII/21

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2021.741 ze zm.)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na wniosek z dnia 30.09.2021r. złożony przez Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

rozbudowie Centrum Egzaminów Testowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nieruchomości położonej w Szczecinie przy
al. Powstańców Wielkopolskich 20 - część działki nr 2/1 obr. 1054

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od 07.10.2020r. do 21.10.2020r.
W w/w terminie Informacji w przedmiotowej sprawie udziela osoba prowadząca postępowanie - tel. 91 435 1121, adres e-mail: waib@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 21.10.2021

udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2021/10/07, odpowiedzialny/a: PI, wprowadził/a: Paulina Igielska, dnia: 2021/10/08 11:53:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Igielska 2021/10/08 11:53:07 nowa pozycja