Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

OBWIESZCZENIE-budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Do Rajkowa


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 567, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2020-06-30

 

 

 

Nasz znak:WUiAB-VI.6733.37.2020.HH                                             

UNP:30246/WUiAB/-VII/20

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 t.j. ze zm.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że dnia27.05.2020 r.na wniosekRonson Development Partner 3 Spółka z o.o. – Nowe Warzymice Sp. k., Al. KEN 57, 02-797 Warszawa, wszczęto postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:„budowie sieci kanalizacji deszczowej” w rejonie ulicy  Do Rajkowa w Szczecinie , w granicach działek nr:  4/14, 4/9, 4/8, 4/7 obręb 2124.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 30.06.2020r. do 14.07.2020r.

 

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 można zapoznać się z aktami sprawy.

Informacji udziela się pod tel.91 4245 556, 91 4245 5582

adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl.   

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 14.07.2020

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/06/30, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2020/06/30 13:17:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2020/06/30 13:17:32 nowa pozycja