Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje celu publicznego

Modernizacji linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Skolwin


Szczecin, 22.06.2022r.

WAiB-VI.6733.1.11.2022.PI

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j.Dz.U.2022.503)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ulicy Targowej 74 w Warszawie, wydana została decyzja nr 16/22 z dnia 21.06.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • budowie i przebudowie sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
  • budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem terenu, 
  • budowie i przebudowie linii zasilającej dla potrzeb nietrakcyjnych,
  • budowie i przebudowie sieci gazowej,
  • rozbudowie wiaduktu kolejowego nad ul. Dąbrowskiego (dz. nr 79 obr. 1057)
  • budowie dojść do peronów (dz. nr 4/9, 3/4 obr. 3018) przesiadkowych wraz
    z niezbędnym zagospodarowaniem terenu,
  • budowie obiektów inżynieryjnych oraz urządzeń budowlanych (budowa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych, przepompowni wód deszczowych – dz. nr 44/21 obr. 1057; budowa sterowania ruchem kolejowym – dz. nr 52 obr. 3040 oraz dz. nr 48 obr. 3100),

w ramach projektu „Modernizacji linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Skolwin od km -0,089 do km 20,900” realizowanego w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. Zadanie A pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police.”

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od 23.06.22r. do 07.07.22r.

W w/w terminie informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można: adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl, pigiel@um.szczecin.pl.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Data wygaśnięcia: 07.07.2022

udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2022/06/22, odpowiedzialny/a: PI, wprowadził/a: Paulina Igielska, dnia: 2022/06/22 09:06:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Igielska 2022/06/22 09:06:16 nowa pozycja