Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie-budowa sieci energetycznej 0,4 kV i 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV ,ul. Karpacka


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Architektury i Budownictwa
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 567, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2021-10-11

 

 

 

Nasz znak:WAiB-VI.6733.48.2021.HH

UNP: 51755/WAiB/-VII/21

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

 

że dnia 06.10.2021 r. na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wszczęto postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci energetycznej  0,4  kV i 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV dla zasilana domów jednorodzinnych na działkach nr 61/17-61/40 przy ul. Karpackiej w Szczecinie. Inwestycja została zlokalizowana w ul. : Melodyjna, Głęboka, Karpacka, w granicach działek nr: 13/27, 13/28, 13/34, 44, 46, 48, 61/41, 62, 86 z obrębu nr 3046, dz. nr: 6, 12 z obrębu nr 3047, dz. nr 9 z obrębu 3048.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od12.10.2021 r. do26.10.2021 r.

 

W ww. terminie Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, udziela informacji związanych z aktami sprawy, pod tel. 91 42 45 556, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

 

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 26.10.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/10/12, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2021/10/12 11:51:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2021/10/12 11:51:52 nowa pozycja