Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie-rozbudowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM, pl. PCK1


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Architektury i Budownictwa

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 5556 fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin,  12.05.2022 r.

 

 

 

Nasz znak:WAiB-VI.6733.1.23.2022.HH                                                          

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz.503 tj.),

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

 

że wydano Decyzję Nr 10/22 z dnia 12.05.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, w sprawie inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, w granicach działki nr 18/2 obręb 2061.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

 

od 12.05.2022 r. do  26.05.2022 r.

 

Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w ww. terminie udziela informacji związanych z aktami sprawy, pod

tel. 91 42 45 556, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 26.05.2022

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/05/12, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2022/05/12 14:24:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2022/05/12 14:24:40 modyfikacja wartości
Honorata Haryza 2022/05/12 14:22:55 nowa pozycja