Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
1998
Siedziba spółki:
ul. Zbożowa 4, 70-563 Szczecin
Telefony:
91 450 99 99 \ 91 450 99 00 fax 91 450 99 09
E-mail:
bok@sec.com.pl
Strona WWW:
sec.com.pl
Udział Miasta w %:
33,43

Powstanie Spółki:

Szczecińska Energetyka Cieplna powstała na skutek przekształcenia w 1998 r. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Szczecinie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Miasto Szczecin. W kwietniu 2002 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała z prywatnym inwestorem -konsorcjum Ruhrgas/RGE i MVV ESCO Polska SA umowę sprzedaży 49% udziałów w spółce. Dalsze podwyższenie kapitału zakładowego przez inwestora i sprzedaż pakietu udziałów pracownikom Spółki doprowadziła do ustalenia kapitału  zakładowego przynależnego do Gminy Miasto Szczecin na poziomie 33,43 %.
 
Podstawowe informacje o Spółce:
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, zakup i dystrybucja energii cieplnej, gorącej wody i pary technologicznej, eksploatacja i modernizacja własnych oraz - na zlecenie - obcych urządzeń ciepłowniczych. Ponadto, określanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń użytkowników do sieci cieplnej, programowanie budowy urządzeń ciepłowniczych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i nadzory techniczne.
 

Organy Spółki:
 
Zarząd:
  • Mariusz Majkut - Prezes Zarządu
 
Przedstawiciele Gminy Miasto Szczecin w radzie nadzorczej:
  • Krzysztof Soska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Andrzej Lubiniecki - Członek Rady Nadzorczej 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Małgorzata Wójcik (e-mail: m.wojcik@um.szczecin.pl)

Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej
udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2003/11/05, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2022/03/10 15:07:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2022/03/10 15:07:08 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/07/19 09:25:26 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/02/03 10:20:28 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/02/11 09:10:22 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:15:44 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 08:08:34 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/06/17 14:00:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/20 12:14:45 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/13 11:49:17 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:53:36 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/07 13:59:50 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/08/31 11:52:30 modyfikacja wartości
Praktyka1 2016/10/21 09:39:05 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/01/14 08:20:57 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:37:34 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/14 14:19:38 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:33:56 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:33:11 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:18:15 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:17:57 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:04:12 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 09:05:39 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/02 10:30:40 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/01 10:05:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:26:13 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/05/06 13:19:16 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 12:45:31 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2009/04/02 11:01:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 10:32:25 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/02/24 12:42:05 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/03/25 13:57:24 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/01/08 10:53:25 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/08/01 13:04:01 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/17 11:17:55 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/16 13:30:33 modyfikacja wartości
Marta Braun 2006/08/09 09:34:31 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2006/07/27 13:05:33 modyfikacja wartości
Marta Braun 2005/10/19 09:32:46 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2005/05/31 14:58:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/05/19 12:45:46 modyfikacja wartości
Bartłomiej Kardas 2005/01/31 16:33:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/01/21 10:37:47 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2003/12/18 10:29:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/05 nowa pozycja