Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038777

Aktualna strona: 273481

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1998
Siedziba spółki:ul. Zbożowa 4, 70-563 Szczecin
Telefony:91 450 99 99 \ 91 450 99 00 fax 91 450 99 09
E-mail:bok@sec.com.pl
Strona WWW:www.sec.com.pl
Udział Miasta w %:33,43

Powstanie Spółki:

Szczecińska Energetyka Cieplna powstała na skutek przekształcenia w 1998 r. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Szczecinie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Miasto Szczecin. W kwietniu 2002 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała z prywatnym inwestorem -konsorcjum Ruhrgas/RGE i MVV ESCO Polska SA umowę sprzedaży 49% udziałów w spółce. Dalsze podwyższenie kapitału zakładowego przez inwestora i sprzedaż pakietu udziałów pracownikom Spółki doprowadziła do ustalenia kapitału  zakładowego przynależnego do Gminy Miasto Szczecin na poziomie 33,43 %.
 
Podstawowe informacje o Spółce:
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, zakup i dystrybucja energii cieplnej, gorącej wody i pary technologicznej, eksploatacja i modernizacja własnych oraz - na zlecenie - obcych urządzeń ciepłowniczych. Ponadto, określanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń użytkowników do sieci cieplnej, programowanie budowy urządzeń ciepłowniczych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i nadzory techniczne.
 

Organy Spółki:
 
Zarząd:
  • Mariusz Majkut - Prezes Zarządu
 
Przedstawiciele Gminy Miasto Szczecin w radzie nadzorczej:
  • Krzysztof Soska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Piotr Kęsik - Członek Rady Nadzorczej 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Karolina Muszyńska (e-mail: kmuszyn@um.szczecin.pl)

Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin