Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038690

Aktualna strona: 273467

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1999
Siedziba spółki:ul. Struga 10, 70-784 Szczecin
Telefony:tel: 91-46-43-602, 91 46-43-835 fax: 91-46-43-529
E-mail:poczta@spad.szczecin.pl
Strona WWW:www.spad.szczecin.pl
Strona BIP WWW:www.spad.szczecin.pl/bip/
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o. powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XII/429/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina. Akt założycielski został podpisany w dniu 7 października 1999 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

 1. świadczenie usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin sąsiednich,
 2. świadczenie innych usług transportowych,
 3. świadczenie usług w zakresie remontów, napraw i przeglądów technicznych środków transportowych,
 4. świadczenie usług reklamowych,
 5. wynajem środków transportowych.

W zakresie realizowania usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Szczecin Spółka obsługuje linie autobusowe w prawobrzeżnej części, a także linie autobusowe łączące obie części miata.

Organy:

Zarząd:

 • Włodzimierz Sołtysiak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Edmund Runowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jerzy Orzechowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Mateusz Gaś - Członek Rady Nadzorczej
 • Artur Wańkowicz - Członek Rady Nadzorczej
 • Maciej Maliszewski - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Anna Brzozowska (e-mail: abrzozow@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Lista załączników:
typ pliku  1/ Akt Założycielski Spółki - tekst ujednolicony  [174 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [521 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [11.00 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1.00 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [251 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin