Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
1999
Siedziba spółki:
ul. Struga 10, 70-784 Szczecin
Telefony:
tel: 91-46-43-602, 91 46-43-835 fax: 91-46-43-529
E-mail:
poczta@spad.szczecin.pl
Strona WWW:
spad.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
spad.szczecin.pl/bip
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o. powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XII/429/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina. Akt założycielski został podpisany w dniu 7 października 1999 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

 1. świadczenie usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin sąsiednich,
 2. świadczenie innych usług transportowych,
 3. świadczenie usług w zakresie remontów, napraw i przeglądów technicznych środków transportowych,
 4. świadczenie usług reklamowych,
 5. wynajem środków transportowych.

W zakresie realizowania usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Szczecin Spółka obsługuje linie autobusowe w prawobrzeżnej części, a także linie autobusowe łączące obie części miata.

Organy:

Zarząd:

 • Włodzimierz Sołtysiak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Edmund Runowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Łukasz Kolasa - Wiceprzewidniczący Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Bednarski - Członek Rady Nadzorczej
 • Mateusz Gaś - Członek Rady Nadzorczej
 • Artur Wańkowicz - Członek Rady Nadzorczej
 • Maciej Maliszewski - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Elżbieta Karpierz (e-mail: ekarpierz@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2003/11/06, odpowiedzialny/a: Łukasz Dajer, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2022/03/10 14:30:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2022/03/10 14:30:45 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/05/28 14:26:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/03/20 12:22:54 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:07:24 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/03/25 09:43:45 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/20 12:17:05 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/21 14:32:38 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/09/20 12:03:37 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/09/18 13:10:21 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/06/25 12:46:46 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:29:14 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/17 07:40:44 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/16 13:43:13 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/08/17 08:59:04 modyfikacja wartości
Praktyka1 2016/09/29 10:42:38 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/12/10 12:28:05 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:42:44 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:42:26 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:22:26 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/09/08 08:52:28 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/07/10 10:49:37 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/18 10:42:09 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/18 10:40:47 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:10:32 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:05:47 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 09:04:54 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 09:04:34 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/09/23 08:49:01 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/01 10:02:07 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/01 09:59:50 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/01 09:58:58 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/01 09:57:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:25:51 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/05/06 13:09:15 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:52:30 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:50:18 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:49:44 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/12/15 13:04:06 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2009/04/02 10:59:43 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 10:28:24 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/07/30 10:12:56 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/01/08 09:08:30 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/08/01 13:02:51 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/17 11:13:50 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/16 13:31:22 modyfikacja wartości
Marta Braun 2007/01/23 14:34:37 modyfikacja wartości
Marta Braun 2007/01/23 10:48:07 modyfikacja wartości
Marta Braun 2006/12/01 10:39:03 modyfikacja wartości
Marta Braun 2006/08/09 09:38:56 modyfikacja wartości
Marta Braun 2005/10/04 10:47:02 modyfikacja wartości