Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
1997
Siedziba spółki:
ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
Telefony:
91 430-91-00; 91 430-91-44 (fax)
E-mail:
biuro@stbs.pl
Strona WWW:
stbs.pl
Strona BIP WWW:
bip.stbs.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku podjęcia uchwały Nr XXVIII/364/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o Spółce:

Przedmiotem działalności Towarzystwa według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego opisanym w Art.4, jest:

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A);
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B);
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z).

Towarzystwo może zgodnie z art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi, umowy o partycypację w kosztach budowy lokali mieszkalnych, dla osób wskazanych przez te osoby, spełniających wymogi określone w ww. ustawie dla zawarcia umów najmu wybudowanych lokali.

Podstawowym obszarem działania STBS jest 27 kwartałów Śródmieścia Szczecina, w których Spółka zarządza własnym oraz komunalnym zasobem budynkowym i lokalowym. W skład zasobu własnego i komunalnego wchodzi łącznie 11978 lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. Ponadto spółka zarządza lokalami wspólnot mieszkaniowych. Najważniejsze problemy zarządzania zasobem mieszkaniowym koncentrują się w następujących dziedzinach:

 • nowym budownictwie mieszkaniowym,
 • bieżącej eksploatacji istniejących zasobów,
 • polityce remontowej zasobów mieszkaniowych,
 • procesie przekształceń własnościowych.

Z dniem 4 stycznia 2021 r. zostało zarejestrowane w KRS połączenie poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Organy Spółki:

Zarząd:

 • Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu
 • Beata Śmiecińska - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Andrzej Preiss - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Andrzej Posłuszny – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Włodzimierz Waśniewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Salmonowicz - Członek Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Dorota Rutkowska (e-mail: dkabala@um.szczecin.pl), Artur Gumiński (e-mail: agumis@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2003/11/05, odpowiedzialny/a: Łukasz Dajer, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2022/06/28 14:03:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2022/06/28 14:03:39 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/10/28 10:11:54 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/06/22 12:40:10 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/05/05 12:35:11 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/04/23 11:11:50 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/03/30 08:23:44 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/03/29 14:58:55 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2021/01/05 12:54:12 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:03:52 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 07:59:50 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/05/22 09:17:57 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/04/18 09:53:36 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:46:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:41:50 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:40:06 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:37:24 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/02/27 11:34:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/08/16 14:49:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/06/07 08:59:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:43:21 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:42:03 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/03/29 11:29:50 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/08/17 08:57:08 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/10/06 12:27:23 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/09 09:26:24 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/02/02 10:28:53 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:36:18 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:36:06 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/05/22 07:58:26 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:49:56 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:09:40 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 11:58:35 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/02/25 08:36:05 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/01/13 11:00:15 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/08/01 08:25:54 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/04/18 13:53:23 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 08:56:53 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 08:54:48 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:06:53 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 09:03:32 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/30 14:30:54 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/07 11:40:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:25:29 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/06/15 10:03:05 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/05/26 09:14:49 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:33:34 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:30:55 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:21:54 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/12/15 13:05:00 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2009/04/02 10:58:02 modyfikacja wartości