Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993780

Aktualna strona: 273299

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1997
Siedziba spółki:ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
Telefony:91 430-91-00; 91 430-91-44 (fax)
E-mail:biuro@stbs.pl
Strona WWW:www.stbs.pl
Strona BIP WWW:bip.stbs.pl
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku podjęcia uchwały Nr XXVIII/364/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o Spółce:

Przedmiotem działalności Towarzystwa według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego opisanym w Art.4, jest:

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A);
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B);
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z).

Towarzystwo może zgodnie z art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi, umowy o partycypację w kosztach budowy lokali mieszkalnych, dla osób wskazanych przez te osoby, spełniających wymogi określone w ww. ustawie dla zawarcia umów najmu wybudowanych lokali.

Podstawowym obszarem działania STBS jest 15 kwartałów Śródmieścia Szczecina, w których Spółka zarządza własnym oraz komunalnym zasobem budynkowym i lokalowym. W skład zasobu własnego i komunalnego wchodzi łącznie 4835 lokali. Ponadto spółka zarządza lokalami wspólnot mieszkaniowych. Najważniejsze problemy zarządzania zasobem mieszkaniowym koncentrują się w następujących dziedzinach:

 • nowym budownictwie mieszkaniowym,
 • bieżącej eksploatacji istniejących zasobów,
 • polityce remontowej zasobów mieszkaniowych,
 • procesie przekształceń własnościowych.

Organy Spółki:

Zarząd:

 • Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Andrzej Preiss - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Andrzej Posłuszny – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Włodzimierz Waśniewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jan Stasiak - Członek Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Dorota Rutkowska (e-mail: dkabala@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Lista załączników:
typ pliku  1/ Akt Założycielski Spółki - tekst ujednolicony  [617 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [521 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [11.04 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1.00 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [251 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin