Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038726

Aktualna strona: 273472

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Remondis Szczecin Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1993
Siedziba spółki:ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35, 71-005 Szczecin
Telefony:91 43-10-801, fax 91 43-10-855
E-mail:szczecin@remondis.pl
Strona WWW:www.remondis-szczecin.pl
Udział Miasta w %:1,00

Powstanie spółki:

W 1993 roku w ramach prywatyzacji Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych w Szczecinie powstała publiczno-prywatna Spółka pod nazwą Rethmann-Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. Od 2004 r. Spółka funkcjonuje pod nazwą Remondis-Szczecin Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o Spółce:

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych, budowlanych i przemysłowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, surowców wtórnych, fekaliów oraz zarówno letniego jak i zimowego oczyszczania ulic, placów i dróg.

Organy

Zarząd:

  • Ronald Laska - Prezes Zarządu
  • Leszek Pieszczek - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza (przedstawiciele Gminy Miasto Szczecin)

  • Artur Chanaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Renata Maniszewska (e-mail: rmanisz@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin