Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56302925

Aktualna strona: 214117

Wydrukowano: 5875

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica"
Rok rozpoczęcia działalności:1999
Siedziba spółki:ul. Klonowica 3c 71-241 Szczecin
Telefony:91 43-28-400, 91 43-92-990 (fax)
E-mail:sekretariat@spak.pl
Strona WWW:www.spak.pl
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o. powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XII/429/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina. Akt założycielski został podpisany w dniu 7 października 1999 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Podstawowym działaniem Spółki jest realizowanie pasażerskich przewozów autobusowych komunikacji miejskiej w Szczecinie na podstawie umowy z Gminą Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dodatkowo Spółka świadczy usługi m. in. wynajmów okolicznościowych, obsługi linii komercyjnych, ekspozycji reklam na autobusach, napraw powypadkowych zewnętrznych.

W zakresie realizowania usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Szczecin Spółka obsługuje linie autobusowe w lewobrzeżnej części Szczecina, a także linie autobusowe łączące obie części miata.

Organy:

Zarząd:

  • Krzysztof Putiatycki - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Beata Śmiecińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Bednarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jopanna Habelman
  • Magdalena Kołodziej-Hładun
  • Krzysztof Drała
  • Ryszard Ciupa

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Andrzej Grabiec (e-mail: agrabiec@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Lista załączników:
typ pliku  Akt założycielski Spółki  [144 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [11.27 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [1.18 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Uchwała zmieniajaca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1.01 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin