Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038695

Aktualna strona: 273469

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1999
Siedziba spółki:ul. Klonowica 3c 71-241 Szczecin
Telefony:91 43-28-400, 91 43-92-990 (fax)
E-mail:sekretariat@spak.pl
Strona WWW:www.spak.pl
Strona BIP WWW:http://bip.spak.pl/
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o. powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XII/429/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina. Akt założycielski został podpisany w dniu 7 października 1999 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Podstawowym działaniem Spółki jest realizowanie pasażerskich przewozów autobusowych komunikacji miejskiej w Szczecinie na podstawie umowy z Gminą Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dodatkowo Spółka świadczy usługi m. in. wynajmów okolicznościowych, obsługi linii komercyjnych, ekspozycji reklam na autobusach, napraw powypadkowych zewnętrznych.

W zakresie realizowania usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Szczecin Spółka obsługuje linie autobusowe w lewobrzeżnej części Szczecina, a także linie autobusowe łączące obie części miata.

Organy:

Zarząd:

  • Krzysztof Putiatycki - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Zbigniew Bednarski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Stefan Mazurkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Joanna Habelman - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Artur Pomianowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Ryszard Ciupa - Członek Rady Nadzorczej
  • Bohdan Rola - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Anna Brzozowska (e-mail: abrzozow@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Lista załączników:
typ pliku  1/ Akt Założycielski Spółki - tekst ujednolicony  [173 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [521 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [11.27 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1.01 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [251 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin