Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612409

Aktualna strona: 254106

Wydrukowano: 5901

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Tradecom S.A. likwidacji
Rok rozpoczęcia działalności:1998
Siedziba spółki:ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec
Udział Miasta w %:0,9

Spółka nie prowadzi działalności.

Podstawowe informacje o Spółce:

Wcześniejsza nazwa i adres Spółki: Huta Szczecin S.A. ul. Nad Odrą 10, 71-833 Szczecin

Likwidator: Robert Jaszczuk

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Stefan Karbownik (e-mail: skarbow@um.szczecin.pl)
 


Wydział współpracujący:Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin