Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
1997
Siedziba spółki:
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police
Telefony:
91 42-01-572, 91 42-01-570 (fax)
E-mail:
sppk@sppk.pl
Strona WWW:
sppk.pl
Strona BIP WWW:
bip.police.pl
Udział Miasta w %:
40,75

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały Nr XXiX/380/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia spółki do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecin i gminy Police. Na podstawie powyższej uchwały Gmina Miasto Szczecin objęła 50% udziałów w Spółce. Drugim wspólnikiem została Gmina Police. Spółka rozpoczęła działalność od 1 lutego 1997 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług transportowych w regularnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin oraz gmin ościennych. Najważniejszymi kontrahentami dla Spółki są Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Gmina Police oraz Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Oprócz tego, Spółka prowadzi działalność w zakresie:

 • świadczenia innych usług transportowych,
 • świadczenia usług w zakresie remontów i przeglądów technicznych środków transportowych,
 • świadczenia usług reklamowych,
 • wynajmu środków transportowych,
 • sprzedaży paliw silnikowych, wynajem,
 • dzierżawy budynków i pomieszczeń oraz powierzchni na placach,
 • prowadzenia nauki jazdy,
 • usług parkingowe,
 • mycia pojazdów samochodowych,
 • handlu hurtowy i detaliczny towarami nieżywnościowymi w zakresie nie wymagającym koncesji.

Organy Spółki:

Zarząd:

 • Kazimierz Trzciński - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza - przedstawiciele Gminy Miasto Szczecin

 • Beata Śmiecińska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Królikowska - Członek Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Anna Brzozowska (e-mail: abrzozow@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej
udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2003/11/06, odpowiedzialny/a: Łukasz Dajer, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2022/02/07 13:54:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2022/02/07 13:54:29 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2022/02/07 13:51:04 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/04/09 09:18:03 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/04/09 11:09:32 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/04/09 11:08:58 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:07:52 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/21 14:06:39 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/21 14:02:32 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/04 12:31:50 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:26:07 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/07 14:10:52 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/07 14:08:59 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:35:17 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/06/18 12:26:42 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:41:50 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:22:54 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/07/23 08:25:12 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/23 08:28:21 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:13:11 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:12:00 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:11:33 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:20:23 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:19:45 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 09:30:05 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 08:57:59 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 08:57:41 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/09/23 08:41:43 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/05/12 09:21:18 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/04/12 10:09:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:20:49 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/07/05 13:12:43 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/05/31 10:21:48 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 12:38:08 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/12/15 13:09:35 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/09/03 09:07:53 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/05/27 11:53:26 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/05/22 09:40:42 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2009/05/04 09:01:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 10:36:01 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/02/11 11:50:54 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/08/27 09:32:44 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/08/04 12:14:30 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/07/14 10:19:38 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/06/03 10:04:13 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/01/08 09:16:49 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/08/01 11:51:21 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/17 10:50:21 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/16 11:24:15 modyfikacja wartości
Marta Braun 2007/02/13 08:53:57 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2006/07/27 13:01:02 modyfikacja wartości