Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993784

Aktualna strona: 273300

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1997
Siedziba spółki:ul. Fabryczna 21, 72-010 Police
Telefony:91 42-01-572, 91 42-01-570 (fax)
E-mail:sppk@sppk.pl
Strona WWW:www.sppk.pl
Strona BIP WWW:www.bip.police.pl
Udział Miasta w %:41,42

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały Nr XXiX/380/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia spółki do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecin i gminy Police. Na podstawie powyższej uchwały Gmina Miasto Szczecin objęła 50% udziałów w Spółce. Drugim wspólnikiem została Gmina Police. Spółka rozpoczęła działalność od 1 lutego 1997 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług transportowych w regularnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin oraz gmin ościennych. Najważniejszymi kontrahentami dla Spółki są Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Gmina Police oraz Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Oprócz tego, Spółka prowadzi działalność w zakresie:

 • świadczenia innych usług transportowych,
 • świadczenia usług w zakresie remontów i przeglądów technicznych środków transportowych,
 • świadczenia usług reklamowych,
 • wynajmu środków transportowych,
 • sprzedaży paliw silnikowych, wynajem,
 • dzierżawy budynków i pomieszczeń oraz powierzchni na placach,
 • prowadzenia nauki jazdy,
 • usług parkingowe,
 • mycia pojazdów samochodowych,
 • handlu hurtowy i detaliczny towarami nieżywnościowymi w zakresie nie wymagającym koncesji.

Organy Spółki:

Zarząd:

 • Kazimierz Trzciński - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza - przedstawiciele Gminy Miasto Szczecin

 • Beata Śmiecińska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Dariusz Smoliński - Członek Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Anna Brzozowska (e-mail: abrzozow@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin