Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038697

Aktualna strona: 273470

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1999
Siedziba spółki:ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin
Telefony:91 44 26 200 fax 91 42 21 258
E-mail:zwik@zwik.szczecin.pl
Strona WWW:www.zwik.szczecin.pl
Strona BIP WWW:www.bip.zwik.szczecin.pl
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji uchwały Nr XI/412/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie" w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 2 września 1999 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Spółka jest zakładem użyteczności publicznej i wykonuje zadania własne gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Oprócz tego Spółka świadczy również usługi na rzecz osiedli i miejscowości należących do gmin sąsiadujących tj. Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra Szczecińska i Police.

Podstawowe działania podejmowane przez Spółkę to:

  • produkcja i dostawa wody poprzez pobór i uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej poprzez powołane do tego celu zakłady,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem oczyszczalni ścieków Płonia, Zdroje, Pomorzany,
  • utrzymywanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we właściwym standardzie poprzez wymiany zużytych elementów sieci jak również bezzwłoczne usuwanie powstających awarii.

Oprócz tego Spółka prowadzi działalność dodatkową polegającą m.in na naprawie i serwisie urządzeń, sprzedaży i legalizacji wodomierzy na terenie województwa zachodniopomorskiego, dokonywaniu przeglądów, napraw i wymiany infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na zlecenie gmin ościennych i osób trzecich.

Ponadto Spółka posiada koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Organy Spółki:

Zarząd:

  • Waldemar Gill - Prezes Zarządu
  • Patrycja Wolińska - Bartkiewicz - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Ryszard Słoka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Soska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anna Biel - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Mirosław Kozłowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Katarzyna Berczyńska-Alewras - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Karolina Muszyńska (e-mail: kmuszyn@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Lista załączników:
typ pliku  1/ Akt Założycielski Spółki - tekst jednolity  [127 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [511 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [10.90 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady ksztaltowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1007 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [241 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3c. Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [611 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin