Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
1999
Siedziba spółki:
ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin
Telefony:
91 44 26 200 fax 91 42 21 258
E-mail:
zwik@zwik.szczecin.pl
Strona WWW:
zwik.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
bip.zwik.szczecin.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji uchwały Nr XI/412/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie" w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 2 września 1999 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Spółka jest zakładem użyteczności publicznej i wykonuje zadania własne gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Oprócz tego Spółka świadczy również usługi na rzecz osiedli i miejscowości należących do gmin sąsiadujących tj. Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra Szczecińska i Police.

Podstawowe działania podejmowane przez Spółkę to:

 • produkcja i dostawa wody poprzez pobór i uzdatnianie wody powierzchniowej i podziemnej poprzez powołane do tego celu zakłady,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem oczyszczalni ścieków Płonia, Zdroje, Pomorzany,
 • utrzymywanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we właściwym standardzie poprzez wymiany zużytych elementów sieci jak również bezzwłoczne usuwanie powstających awarii.

Oprócz tego Spółka prowadzi działalność dodatkową polegającą m.in na naprawie i serwisie urządzeń, sprzedaży i legalizacji wodomierzy na terenie województwa zachodniopomorskiego, dokonywaniu przeglądów, napraw i wymiany infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na zlecenie gmin ościennych i osób trzecich.

Ponadto Spółka posiada koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Organy Spółki:

Zarząd:

 • Patrycja Wolińska - Bartkiewicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Ryszard Słoka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Soska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Anna Biel - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Mirosław Kozłowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Katarzyna Berczyńska-Alewras - Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Lachowicz - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Anna Lewandowska (e-mail: alewan@um.szczecin.pl )


Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2003/11/06, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2021/09/21 08:57:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2021/09/21 08:57:04 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/08/19 11:45:28 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/02/03 10:21:44 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/12/22 10:16:34 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/10/15 07:43:52 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/02/11 09:09:33 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:14:11 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/09/23 11:01:26 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/08/02 14:13:16 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/07/11 12:29:18 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/07/11 12:23:28 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/02 14:49:44 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/07 11:44:48 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:50:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/07 13:58:20 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/17 07:39:26 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/01/16 13:56:53 modyfikacja wartości
Praktyka1 2016/10/21 09:41:28 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/05/04 11:39:28 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/03/07 13:46:01 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/01/14 08:31:03 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/15 11:44:33 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/14 14:10:15 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/03/09 09:58:41 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/28 09:27:39 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:35:50 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:16:36 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/09/08 08:21:02 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/22 14:55:41 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:15:03 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:10:46 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/07/19 11:07:59 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 08:55:51 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2011/12/12 10:08:35 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/09/14 08:49:01 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/28 11:03:28 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/03/21 13:30:24 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/02/09 08:38:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:19:37 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/07/05 13:10:07 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 12:36:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 10:20:26 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/03/25 14:20:52 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/01/04 10:01:46 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/01/04 10:00:03 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/08/01 11:48:52 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/06/01 11:43:13 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/26 10:45:49 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/17 10:46:14 modyfikacja wartości
Beata Śmiecińska 2007/04/16 11:40:23 modyfikacja wartości