Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75810123

Aktualna strona: 265516

Wydrukowano: 5904

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2017
Siedziba spółki:ul. Twardowskiego 8, 70-100 Szczecin
Telefony:515 862 531, 515 862 532
E-mail:biuro@ims.szczecin.pl
Strona WWW:http://stadion.szczecin.pl/
Strona BIP WWW:http://bip.stadion.szczecin.pl/chapter_144000.asp
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchały Nr XXXII/847/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Inwestycje Miejskie Stadion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 16 sierpnia 2017 r.,

Podstawowe informacje o Spółce:

Spółka została powołana w celu wykonywania na rzecz Gminy Miasto Szczecin wszelkich czynności niezbędnych do osiągnięcia celu w postaci powstania nowego obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z centrum szkolenia dzieci i młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności zastępstwa inwestorskiego

Organy:

Zarząd:

  • Radosław Tumielewicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  •  Zbigniew Baszanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  •  Piotr Sydor - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  •  Stefan Mazurkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Bogna Krassowska (e-mail: bkrassow@um.szczecin.pl


Wydział współpracujący:Wydział Zarządzania Projektami
Lista załączników:
typ pliku  1/ Akt Założycielski Spółki - tekst ujednolicony  [129 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [511 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [5.11 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin