Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2007
Siedziba spółki:
ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin
Telefony:
tel. 91 434 55 61 fax: 91 434 22 63
E-mail:
sekretariat@zstw.szczecin.pl
Strona WWW:
zstw.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
zstw.szczecin.pl/bip
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka została utworzona w 2007 roku na podstawie Aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego i aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 października 2007 r.

Na mocy umowy z dnia 21 września 2011 roku zawartej ze Skarbem Państwa na Gminę Miasto Szczecin zostały nieodpłatnie przeniesione prawa z udziałów w Spółce. W ten sposób Gmina Miasto Szczecin stała sie jedynym udziałowcem Spółki.

Uchwałą 1/2017 z dnia 29 marca 2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nastąpiła zmiana nazwy spółki na Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.. Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 19 stycznia 2018 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/292/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku Spółce powierza się realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

 • gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowanie nabrzeżami oraz przystaniami, wodnymi,
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • lokalnego transportu zbiorowego poprzez tworzenie oraz utrzymanie infrastruktury dla zbiorowego transportu wodnego i śródlądowego,
 • kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, poprzez świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych oraz usług portowych dla jednostek turystycznych i pasażerskich,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w tym usuwanie statków i innych jednostek pływających oraz prowadzenie strzeżonej przystani wodnej,
 • gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • promocji gminy, poprzez działalność wydawniczą oraz organizację imprez, targów i wystawo charakterze promocyjnym

Organy:

Zarząd:

 • Ireneusz Nowak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Zbigniew Baszanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kinga Flaga-Gieruszyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Anna Korzeniewska-Miszczuk - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Joanna Bonikowska (e-mail: jbonikow@um.szczecin.pl )


Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2012/01/24, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2021/05/31 11:04:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2021/05/31 11:04:17 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/05/31 11:02:43 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/02/03 10:22:56 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 14:55:16 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/06/07 11:43:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/05/30 08:32:16 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/22 08:03:01 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/22 08:02:14 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/01/21 14:04:54 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/06 15:09:01 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/06/14 12:26:43 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/17 09:02:31 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2018/01/26 07:52:51 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/09 09:24:31 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/06/02 13:22:11 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/05/10 07:43:22 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/05/10 07:43:07 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/03/07 13:46:41 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/03/07 13:46:35 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/01/14 08:19:31 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/12/31 08:35:51 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/12/10 12:05:10 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:43:52 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 10:03:46 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/14 14:18:13 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:40:46 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:19:40 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 11:53:14 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/21 14:31:59 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:13:56 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:14:13 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:13:56 modyfikacja wartości
łukasz Marcinkiewicz 2012/03/07 12:51:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/24 15:05:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/24 15:02:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/24 14:51:06 nowa pozycja