Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993786

Aktualna strona: 273301

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1998
Siedziba spółki:ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin; Oddział: ul. Mariacka 24, 70-546 Szczecin
Telefony:91 46-13-692, 91 46-13-469, fax: 91 88-63-350; Oddz. 91 43-36-437, 91 43-34-797, fax 91 88-63-351
E-mail:sekretariat_tbs@inet.pl
Strona WWW:www.tbs.szczecin.pl
Strona BIP WWW:http://www.bip.tbsp.szczecin.pl
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie spółki:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o. powstało 1 marca 1998r. Powołane zostało Uchwałą Nr XLI/519/97 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum-Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z o. o. i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.

Podstawowe informacje o Spółce:

Towarzystwo działa na terenie Miasta Szczecina. Przedmiot działalności Spółki:

 • budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu;
 • nabywanie budynków mieszkalnych;
 • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa;
 • sprawowanie na podstawie odrębnych umów zarządu budynkami mieszkalnymi nie będącymi jego własnością;
 • sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
 • budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
 • budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
 • przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.

Z dniem 2 stycznia 2014 r. nastąpiło połączenie poprzez przejęcie Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Organy Spółki

Zarząd Spółki:

 • Paweł Sikorski - Prezes Zarządu
 • Rafał Kuźmiczonek - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Józef Perenc - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Edward Radziewicz - Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Królikowska - Członek Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Artur Gumiński (e-mail: agumis@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Lista załączników:
typ pliku  Akt Założycieslki Spółki - tekst ujednolicony  [190 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [521 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [11.16 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1.00 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [251 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3c. Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [655 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin