Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
1998
Siedziba spółki:
ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin; Oddział: ul. Mariacka 24, 70-546 Szczecin
Telefony:
91 46-13-692, 91 46-13-469, fax: 91 88-63-350; Oddz. 91 43-36-437, 91 43-34-797, fax 91 88-63-351
E-mail:
sekretariat@tbsp.szczecin.pl
Strona WWW:
tbs.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
bip.tbsp.szczecin.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie spółki:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o. powstało 1 marca 1998r. Powołane zostało Uchwałą Nr XLI/519/97 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum-Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z o. o. i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.

Podstawowe informacje o Spółce:

Towarzystwo działa na terenie Miasta Szczecina. Przedmiot działalności Spółki:

 • budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu;
 • nabywanie budynków mieszkalnych;
 • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa;
 • sprawowanie na podstawie odrębnych umów zarządu budynkami mieszkalnymi nie będącymi jego własnością;
 • sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
 • budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
 • budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
 • przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.

Z dniem 2 stycznia 2014 r. nastąpiło połączenie poprzez przejęcie Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Organy Spółki

Zarząd Spółki:

 • Paweł Sikorski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Józef Perenc - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Edward Radziewicz - Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Królikowska - Członek Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Artur Gumiński (e-mail: agumis@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2003/11/06, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2020/05/15 10:00:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2020/05/15 10:00:52 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/03/20 12:21:03 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:04:56 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/12/02 08:01:07 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/08/02 14:10:43 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/07/22 08:06:25 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/07/08 09:27:28 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/06/04 09:56:32 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/06/04 09:52:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/03/27 10:27:46 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/07 14:23:39 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/09/18 13:13:38 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/06/07 09:02:02 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:45:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:44:20 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:39:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/03/29 11:24:51 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/07 14:06:52 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/08/17 08:57:51 modyfikacja wartości
Praktyka1 2016/09/29 10:40:10 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/12/31 12:00:47 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/06/12 09:00:57 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/03/16 13:55:13 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:47:10 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:10:53 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 11:59:31 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/09/29 11:01:54 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/07/09 09:08:28 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/07/08 12:24:27 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/06/05 12:42:01 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/01/15 07:49:31 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/11/08 10:16:49 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/17 12:54:21 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/17 12:52:55 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/17 12:51:14 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:07:58 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 11:00:16 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 08:51:46 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/09/29 07:50:08 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2011/06/30 14:25:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:16:31 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/07/05 13:06:30 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/04/07 14:10:01 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 12:38:52 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:29:21 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:24:12 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/09/15 09:47:58 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2009/04/02 10:34:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 10:33:33 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2008/03/25 13:35:45 modyfikacja wartości