Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2011
Siedziba spółki:
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
Telefony:
tel. 91 421 63 21 fax: 91 421 63 36
E-mail:
sekretariat@niol.szczecin.pl
Strona WWW:
niol.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
bip.niol.szczecin.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka została powołana na podstawie Uchwały Nr X/192/11  Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski został podpisany w dniu 29 września 2011 r. W dniu 21 października 2011 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawowe informacje o Spółce:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2, 11 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zakresie organizacji ruchu drogowego, targowisk, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, w szczególności:

 1. obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania,
 2. pobór opłaty targowej,
 3. gospodarowanie gminnymi obiektami wczasowo – rehabilitacyjnymi,
 4. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin,
 5. gospodarowanie mieniem Gminy Miasto Szczecin przeznaczonym do wykonywania zadań w zakresie ochrony zdrowia,
 6. prowadzenie innych usług służących poprawie efektywności wykorzystania majątku Gminy.

Organy Spółki:

Zarząd:

 •  Radosław Kanarek - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

 • Agnieszka Jarosz-Walas - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 • Paweł Adamczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Łubian - Sekretarz Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Małgorzata Kontek (e-mail: mkontek@um.szczecin.pl)

Wydział współpracujący: Wydział Gospodarki Komunalnej


Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2011/10/18, odpowiedzialny/a: Łukasz Dajer, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2022/01/19 09:30:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2022/01/19 09:30:00 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/03/18 13:20:51 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/03/02 09:20:38 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/02/03 10:25:27 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/09/09 10:08:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/07/01 14:24:30 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/07/01 14:20:45 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:06:42 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/07 14:00:43 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/06/07 09:10:29 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:55:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/03/29 11:22:06 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/19 12:37:15 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/19 12:29:29 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/02/07 14:15:18 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2017/08/17 08:58:37 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2016/10/06 12:26:56 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 13:43:13 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/05/06 08:44:24 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:43:12 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:20:38 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/01/13 11:06:45 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/07/23 08:23:30 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/07/23 08:23:12 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/07/10 10:48:33 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/17 13:32:50 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:10:02 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 10:58:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/24 15:08:11 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 08:50:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/18 13:25:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/18 13:23:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/10/19 11:00:22 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/10/19 10:55:44 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/10/19 10:54:49 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/10/19 10:53:38 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/10/18 12:40:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/10/18 12:36:28 nowa pozycja