Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038766

Aktualna strona: 273480

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2011
Siedziba spółki:ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
Telefony:tel. 91 421 63 21 fax: 91 421 63 36
E-mail:sekretariat@niol.szczecin.pl
Strona WWW:www.niol.szczecin.pl
Strona BIP WWW:www.bip.niol.szczecin.pl/
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka została powołana na podstawie Uchwały Nr X/192/11  Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski został podpisany w dniu 29 września 2011 r. W dniu 21 października 2011 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawowe informacje o Spółce:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2, 11 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zakresie organizacji ruchu drogowego, targowisk, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, w szczególności:

  1. obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania,
  2. pobór opłaty targowej,
  3. gospodarowanie gminnymi obiektami wczasowo – rehabilitacyjnymi,
  4. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin,
  5. gospodarowanie mieniem Gminy Miasto Szczecin przeznaczonym do wykonywania zadań w zakresie ochrony zdrowia,
  6. prowadzenie innych usług służących poprawie efektywności wykorzystania majątku Gminy.

Organy Spółki:

Zarząd:

  •  Radosław Kanarek - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

  • Agnieszka Jarosz-Walas - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Bartosz Stawarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Łubian - Sekretarz Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Marcin Charęza (e-mail: mchareza@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Lista załączników:
typ pliku  Akt Założycielski Spółki - tekst ujednolicony  [155 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [511 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [11.08 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [1004 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [3.74 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin