Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993750

Aktualna strona: 273296

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Spółka Wodna "Międzyodrze"
Rok rozpoczęcia działalności:1992
Siedziba spółki:ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
Telefony:91 46-23-965; 91 46-23-966; 91 46-23-967, fax 91 46-23-965-67 wew. 30
E-mail:info@miedzyodrze.pl
Strona WWW:www.miedzyodrze.pl
Udział Miasta w %:ok 12,48 % udziału w majątku wspólnym wytworzonym w wyniku inwestycji wspólnych

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Karolina Muszyńska (e-mail: kmuszyn@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin