Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038762

Aktualna strona: 273479

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2009
Siedziba spółki:ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Telefony:91 43-94-011 fax 91 43-92-638
E-mail:pytania@ts.szczecin.pl
Strona WWW:www.ts.szczecin.pl
Strona BIP WWW:www.bip.ts.szczecin.pl
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XXVIII/715/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 19 grudnia 2008 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Podstawowym przedmiotem działalności Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. jest wykonywanie zadania własnego gminy, polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji tramwajowej komunikacji zbiorowej. Przewozy liniowe świadczone są na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Organy:

Zarząd Spółki:

  • Krystian Wawrzyniak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Daniel Wacinkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Michał Kaczmarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Stanisław Lipiński - Członek Rady Nadzorczej
  • Bartłomiej Pachis - Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesława Sznura - Członek Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Joda - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Daria Radzimska (e-mail: dradzim@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej
Lista załączników:
typ pliku  1/ Akt Założycielski Spółki - tekst ujednolicony  [182 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  2/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [511 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3/ Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [10.97 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3a/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [998 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  3b/ Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [241 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin