Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:
Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:
2009
Siedziba spółki:
ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Telefony:
91 43-94-011 fax 91 43-92-638
E-mail:
pytania@ts.szczecin.pl
Strona WWW:
ts.szczecin.pl
Strona BIP WWW:
bip.ts.szczecin.pl
Udział Miasta w %:
100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XXVIII/715/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 19 grudnia 2008 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Podstawowym przedmiotem działalności Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. jest wykonywanie zadania własnego gminy, polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji tramwajowej komunikacji zbiorowej. Przewozy liniowe świadczone są na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Organy:

Zarząd Spółki:

  • Krystian Wawrzyniak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Stanisław Lipiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Michał Kaczmarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bartłomiej Pachis - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Michał Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Monika Nowińska (e-mail: mnowinska@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:  Wydział Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2009/01/13, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Aleksandra Głowacka, dnia: 2022/06/08 11:58:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Głowacka 2022/06/08 11:58:05 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2022/03/10 15:04:39 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2021/09/21 08:59:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2020/08/10 10:27:07 modyfikacja wartości
Karol Weiss 2020/01/14 15:09:22 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2019/08/22 11:21:36 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/06/04 09:59:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2019/06/04 09:57:33 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/11/07 14:41:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/06/25 12:43:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/06/07 09:03:08 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/04/09 11:48:52 modyfikacja wartości
Aleksandra Głowacka 2018/03/29 11:07:24 modyfikacja wartości
Praktyka1 2016/10/21 09:48:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/14 08:47:12 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/23 10:02:22 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/14 14:17:45 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2015/09/14 14:17:34 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/11/10 12:41:11 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/10/24 12:21:25 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2014/09/08 08:54:46 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/21 14:23:21 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:13:35 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/15 09:12:29 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2013/01/10 07:49:28 modyfikacja wartości
Łukasz Dajer 2012/08/31 10:52:28 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 08:47:34 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/20 08:42:17 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2012/01/05 14:55:25 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/09/23 10:07:13 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/09/23 08:33:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/09/28 11:10:58 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/07/13 10:56:58 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2010/02/17 09:55:28 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/07/17 11:39:36 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/06/01 07:33:57 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2009/04/03 11:27:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/04/02 10:42:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/04/02 10:38:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/04/02 10:36:58 modyfikacja wartości
Magdalena Gierczak-Korytkowska 2009/04/02 10:24:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 10:12:42 modyfikacja wartości
Ewa Iwaszkiewicz-Piróg 2009/01/13 09:36:55 nowa pozycja