Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65229448

Aktualna strona: 234984

Wydrukowano: 5891

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:2009
Siedziba spółki:ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Telefony:91 43-94-011 fax 91 43-92-638
E-mail:pytania@ts.szczecin.pl
Strona WWW:www.ts.szczecin.pl
Strona BIP WWW:www.bip.ts.szczecin.pl
Udział Miasta w %:100,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XXVIII/715/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. Akt założycielski został podpisany w dniu 19 grudnia 2008 r.

Podstawowe informacje o Spółce:

Podstawowym przedmiotem działalności Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. jest wykonywanie zadania własnego gminy, polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji tramwajowej komunikacji zbiorowej. Przewozy liniowe świadczone są na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Organy:

Zarząd Spółki:

  • Krystian Wawrzyniak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Daniel Wacinkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Kazimierz Drzazga - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Michał Kaczmarczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Jerzy Faliński

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Daria Radzimska (e-mail: dradzim@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Lista załączników:
typ pliku  Akt Założycielski Spółki - tekst jednolity  [149 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [10.97 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  [521 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Uchwała zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu  [998 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin