Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 59134970

Aktualna strona: 220585

Wydrukowano: 5879

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1995
Siedziba spółki:ul. Gdańska 12B, 70-660 Szczecin
Telefony:91 46-23-230, 91 46-23-118 (fax)
E-mail:biuro@mpo.szczecin.pl
Strona WWW:www.mpo.szczecin.pl
Udział Miasta w %:51,00

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały Nr IX/79/95 z dnia 20 lutego 1995 r. Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy do prowadzenia gospodarki odpadami w prawobrzeżnej części Szczecina. Kapitał zakładowy Spółki stanowił aport w postaci wydzielonych z Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych - oddziału Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Od 5.09.2000 r. oprócz Gminy Miasto Szczecin udziałowcem Spółki jest SITA Polska S.A.

Podstawowe informacje o Spółce:

Rodzaje działalności prowadzonej przez Spółkę to:

 1. wywóz odpadów bytowych i innych,
 2. oczyszczanie ulic, placów obszarów wodnych i innych terenów oraz urządzeń,
 3. selektywna zbiórka odpadów,
 4. unieszkodliwianie odpadów,
 5. handel przetworzonymi odpadami,
 6. organizacja, projektowanie, budowa oraz eksploatacja urządzeń i instalacji do przetwarzania odpadów.

Organy Spółki:

Zarząd:

 • Karol Walkowiak - Prezes Zarządu
 • Marek Jakubowski - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza - przedstawiciele Gminy Miasto Szczecin:

 • Michał Przepiera
 • Tomasz Lachowicz
 • Krzysztof Nowak

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Monika Małachowska-Wasylko (e-mail: mmalach@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin