Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40765260

Aktualna strona: 38043

Wydrukowano: 3283

Ogłoszenia Biura Geodety Miasta

LOKALE - Ujawnianianie w ewidencji gruntów i budynków


UJAWNIANIE LOKALI W BAZIE DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U nr 38, poz. 454.

Wniosek w sprawie ujawnienia lokali w bazie danych ewidencji gruntów i budynków składa właściciel - wieczysty użytkownik do

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin,

tel. 0-91-424-5182

I. Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie o samodzielności lokali.
 2. W przypadku, gdy na działce znajduje się kilka budynków, należy dołączyć mapę ze wskazaniem w którym budynku znajduje się lokale i pomieszczenia przynależne. Arkusz danych ewidencyjnych lokali sporządza się dla jednego budynku.

II. Sposób wypełniania arkusza danych ewidencyjnych lokali:

 • Ad.1.   - numer kolejnej pozycji na arkuszu.
 • Ad.2.   - identyfikator budynku - wpisać z ewidencji gruntów i budynków  - nr_obrębu.nr_budynku. Uwaga: Należy sprawdzić czy ujawniany lokal w całości położony jest w jednym budynku (szczególnie garaże podziemne, lokale użytkowe).
 • Ad.3,4. - adres lokalu - wpisać nazwę ulicy, nr policyjny domu.
 • Ad.5.   - nr lokalu - wpisać nr lokalu nadany przez wnioskodawcę.
 • Ad.6.   - kondygnacja (wejście do lokalu) – oznaczamy cyframi arabskimi, numer kondygnacji podaje się licząc: (1)-parter;   (-1)-piwnica; (1,5);( 2,5);(3,5) ...-poddasza
 • Ad.7,8. - funkcja lokalu: -  KOD - opis: 1-mieszkalna, 2-niemieszkalna
 • Ad.9.    - liczba izb w lokalu:
  • w lokalu mieszkalnym: kuchnia, sypialnia, salon, pokój wypoczynkowy, pokój do pracy;
  • w lokalu niemieszkalnym: pomieszczenia przeznaczone do realizacji funkcji zgodnych z przeznaczeniem lokalu.
  • pomieszczenia pomocnicze w lokalu, przeznaczone w szczególności na cele higieniczno-sanitarne i komunikację wewnętrzną oraz do przechowywania ubrań, przedmiotów gospodarstwa domowego, a także produktów żywnościowych nie są izbami.
 • Ad.10. - powierzchnia użytkowa lokalu - wpisać powierzchnię obliczona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Uwaga: Powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego stanowi powierzchnia wszystkich izb i pomieszczeń pomocniczych znajdujących się w lokalu, a w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i  gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.
 • Ad.11,12,13. - pomieszczenia przynależne: KOD - opis
                        1 - piwnica 
                        2 - garaż 
                        3 - miejsce postojowe w wielostanowiskowych garażach 
                        4 - strych
                        5 - komórka
                        6 - inne

Uwaga: 

 • Powierzchnię należy podać dla każdego pomieszczenia oddzielnie
 • Informację o fakcie, że pomieszczenie przynależne położone jest w innym budynku niż lokal należy umieścić na dole arkusza z podaniem identyfikatora tego budynku.

Arkusz danych ewidencyjnych lokalu podpisuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin