Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 408/21 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2021/08/16

Data wejścia w życie: 2021/09/01


                                                                                    ZARZĄDZENIE NR 408/21
                                                                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                    z dnia 16 sierpnia 2021 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) zarządzam, co następuje:
§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Zarządzenie Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r., Zarządzenie Nr 624/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2020 r., Zarządzenie Nr 688/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2020 r., Zarządzenie Nr 191/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2021 r. ).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem § 56 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załacznik do zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.
 

                                                                                        Prezydent Miasta

                                                                                        Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2021/08/16, odpowiedzialny/a: Katzrzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2021/08/17 14:24:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2021/08/17 14:24:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2021/08/17 14:23:43 nowa pozycja