Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy

ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPORADOWANIA OBSZARU MIĘDZYODRZA, W TYM TERENU ŁASZTOWNI W SZCZECINIE


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.10.2017 r. w budynku nr 51, tzw. „Cielętniku” znajdującym się na terenie Łasztowni (okolice Starej Rzeźni) odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu: „ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie". Wyniki konkursu znajdują się u dołu strony.

 


Szanowni Uczestnicy,

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu „ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie”.

              Uroczystość odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w  budynku nr 51, tzw. „Cielętniku”, znajdującym się na terenie Łasztowni (okolice Starej Rzeźni), pomiędzy ulicami Władysława IV i Tadeusza Apolinarego Wendy.

Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia wystawy prac konkursowych, która zostanie zorganizowana w budynku „Cielętnika” i będzie otwarta od 17 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r.

…………………………………………………………………………………

Dear participants,

We are cordially invite you to the decision on and the announcement the results of competition “ŁASZTOWNIA –THE NEW HEART OF THE CITY- competition for the preparation of a conceptual plan for the area of Międzyodrze, including the area of Łasztownia in Szczecin”.

Ceremony will take place on 16 October 2017 (Monday) at 13:00 in the building number 51,called “Cielętnik”, located on the Łasztownia, between street Władysława IV and Tadeusza Apolinarego Wendy.

At the same time we invite you to see the exhibition of competition entries, organised in “Cielętnik”, which shall be open from 17 October to 20 November.

 


Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej ze zmiany składu Sądu konkursowego. Treść modyfikacji została umieszczona w zakładce "Zmiany SIWZu" pod nazwą "Zmiana nr 2 Regulaminu konkursu" oraz poniżej.

"Zmiana nr 2 z dnia 22.09.2017 r. Regulaminu Konkursu „ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie"

  1. Zamawiający na podstawie Rozdziału III pkt 3 ppkt 2 Regulaminu Konkursu dokonuje następującej modyfikacji

W Rozdziale X pkt 5 ppkt 1 o treści:

„Sekretarzem konkursu jest p. Magdalena Andruszkiewicz – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin”

zastępuje się następującą treścią: 

„Sekretarzem konkursu jest p. Anna Fabiś – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin”

 

2. Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu pozostają niezmienione."


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w Regulaminie wpłynęło 26 prac konkursowych.


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedź na pytanie zadane przez Uczestnika konkursu w dniu 17.07.2017r., tj. po pokreślonym w Regulaminie konkursu terminie do dnia 24.04.2017r. do godziny 15:00

Pytanie: Dzień dobry,

mam pytanie odnośnie rozdziału VII regulaminu, a dokładniej punktu 2. "dokumenty planistyczne"

 

Czy projekt konkursowy powinien uwzględniać obowiązujące plany dla określonych obszarów, czy są one tylko nakreśleniem tego, jak dotychczas wyglądała wizja rozwoju tego obszaru?

 

Czy pomimo projektowania obszarów całkowicie na nowo, bez uwzględniania większości zapisów poprzednich planów, układ ulic powinien być zachowany zgodnie z uchwalonymi dotychczas decyzjami?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem konkursu, tj. Rozdział VII,  pkt I, ppkt 2: Wyszczególnione powyżej dokumenty w odniesieniu do niniejszego konkursu stanowią materiał informacyjny. Zamawiający wskazuje, że rozwiązania przedstawione przez Uczestników konkursu nie muszą być zgodne z ww. dokumentami. Zamawiający przewiduje, że wynik konkursu może stanowić podstawę do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina oraz zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, realizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w gminie Miasto Szczecin.

 


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedź na pytanie zadane przez Uczestnika konkursu w dniu 17.07.2017r., tj. po pokreślonym w Regulaminie konkursu terminie do dnia 24.04.2017r. do godziny 15:00

Pytanie:Szanowni Państwo,

Organizatorzy konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Miedzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie,

Członkowie Sąd Konkursowego,

Jako uczestnik konkursu zwracam się z prośbą o uzupełnienienie materiałów konkursowych o model 3d terenu. Jak rozumiem z informacji w mediach, model taki został sporzadzony na zlecenie miasta Szczecin na potrzeby MiastoSfera.Łasztownia360 przez firmę Pixel Legend.

Udostępnienie modelu uczestnikom konkursu pozwoliłoby im na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu, usprawnienie prac projektowych i skupienie się na rozwiązaniach merytorycznych. W poważnych konkursach urbanistycznych udostępnienie uczestnikom kompletu wyczerpujących materiałów jest powszechną, dobrą praktyką (m.in. synteza uwarunkowań, zaznaczenie planowanych inwestycji w obszarze konkursowym, zdjecia lotnicze, inwentaryzacja fotograficzna, model 3d, itp.). Udostępnienie uczestnikom konkursu istniejącego modelu 3d nie tylko ułatwiłoby pracę projektantom, ale też mogłoby przyczynić się do lepszej jakości prac konkursowych oraz do lepszego ich porówniania i oceny.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie wnisoku,

Z poważaniem,

 

Odpowiedź: Wszystkie materiały niezbędne do realizacji konkursu przez Uczestnika, których przekazanie było możliwe i przewidywane przez Zamawiającego, zostały udostępnione wraz z Regulaminem konkursu. Dodatkowo informujemy, że zadanie o charakterze promocyjnym "MiastoSfera - Łasztownia 360" jest realizowane przez firmę Pixel Legend w oparciu o autorski projekt i technologię, a wykonany dla potrzeb niniejszego działania model 3D jest ściśle związany z ww. zleceniem. Zadanie promocyjne realizowane jest w oparciu o odrębną umowę, a przygotowanie modelu jest dedykowane wyłącznie ww. zadaniu. Sposób wykonania modelu, w tym jego szczegółowość oraz zakres, są ściśle związane z technologią prezentacji projektu "MiastoSfera - Łasztownia 360"tak, iż Zamawiający nie uważa za możliwe i zasadnie udostępnienie ww. modelu Uczestnikom konkursu.

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający udzielił odopowiedzi na pytania Uczestników konkursu dotyczące regulaminu konkursu.

Odpowiedzi na pytania

 


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający udostępnia załączniki graficzne do Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (.zip, 123 MB)

 


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących Uczestników:

 

 

L.p. Nazwa Uczestnika: Adres:
1 Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci Warszawa
2 Pniewski Architekci
Sp. z o. o.
Gdynia
3 Katarzyna Pawluśkiewicz Architekt Kraków
4 3MA Sp. z o. o. Gdynia
5 Katarzyna Ephraim Haga, Holandia
6 R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek Gdynia
7 archiMENTAL s.c. Jerzy Ciba,
Janusz Ochota
Bytom
8 inż. arch. Mateusz Florczak
inż. arch. Jakub Murawski
Warszawa
9 Bartosz Warzecha Studio Świeszyno
10 APA Czech_Duliński_Wróbel Agencja Projektowa "Architektura" Sp. z o. o. Kraków
11 KM freie architekten - mgr inż. arch. Maciek Kopeć Ulm, Brombeerweg
12 Filip Kurasz
Jakub Figel

Gdynia
Gdańsk

13 Łukasz Ligas,
Paulina Ligas
Bieruń
14 Studio BB Architekci
Tomasz Bradecki
Gliwice
15 Agnieszka Desowska Lausanne, Suisse
16 Wiesław Michałek "Studio Projektowe i Wzorcownia "NARADA" Kraków
17 Ulczok Architektura
Joanna Ulczok
Łaziska Górne
18 Paweł Filipek Kraków
19 Biuro Architektoniczne Studio Fikus, Elżbieta Kosińska - Fikus Poznań
20 Michał Cichy Architekt Koszalin
21 Michał Moroz,
Olena Yerusheva
Lublin
22 Studium Sp. z o. o. sp. k. Warszawa
23 Marek Hys Architekt Warszawa
24 Joanna Karolina Gąsiorowska Warszawa
25 Andreas Vogler Studio Monachium, Niemcy
26 Zuzanna Szpocińska,
Tomasz Marciniewicz

Warszawa

27 ILMM LIMITED UK, Londyn
28 Jan Mazur Architekt Warszawa
29 Karol Bulanda "Bulanda Architekci" Słopnice
30 Grzegorz Mączka Kraków
31 Sebastian Galikowski Pracownia Architektoniczna Lębork
32 Marcin Witosławski
Marcin Napiórkowski

Gdańsk
Iława

33 Maciej Kaufman
Marcin Maraszej
Warszawa
34 Marek Leśniewski Architekt krajobrazu Pruszków
35 Czachor Studio Marta Czachorowska Łódź
36 Konsorcjum: Graph'it Studio,
Paweł Łaguna Architekt
Warszawa
37 Kruk Joanna Jeleśnia
38 Pracownia Projektowa Architekt Adam Kściuczyk,
Studio Projektowe Adrian Gajda
Bytom
Piekary Śląskie
39 Marcin Urbański Poznań
40 Kolektyw "Dziękuję"
w składzie:
Izabela Tomczak, Leszek Maksym Czaja,
Michał Kisielewski
Opole
41 Projarch Damian Kałdonek Gliwice
42 Anna Czyż Kraków
43 Deltoid Pracownia Architektoniczna
Michał Wręczycki
Woźniki
44 FUV Architekci -
Michał Poziemski
Ząbki
45 mgr inż. arch. Paweł Skóra
mgr inż. arch. Dorota Żurek
Bydgoszcz
Katowice
46 ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel Gliwice
47 Mateusz Mastalski, Sonja Stockmarr,
Micki Aaen Petersen
Kopenhaga
48 1mm Studio Magdalena Mendrala,
Jerzy Rafa "Rafa projekt"
Rzeszów
49 C+HO aR Aleksandra Wachnicka
Paweł Wachnicki s.c.
Szczecin
50 Agnieszka Piątkowska Kraków
51 Paulina Sikora,
Jakub Skrok
Radom
52 Agnieszka Kosobudzka Augustów
53 architekt Rafał Paszenda Jankowice
54 Magdalena Chodorska, Przemysław Dereszewski Bydgoszcz
Grodziczno
55 Marta Feliksik,
Jakub Jaworski
Gliwice
56 GPP Grupa Projektowa Sp. z o. o. Kraków
57 Magdalena Kamińska Warszawa
58 Biuro Architektoniczne Atrio Sp. z o. o. Gdynia
59 STUDIO S - Biuro Architektoniczne
Michał Szymanowski
Kraków
60 IFA Innowacyjna Firma Architektoniczna
Kamil Domachowski
Gdańsk
61 eM4 Pracownia Architektury Brataniec Marcin Brataniec Kraków
62 Archinistyka Violetta Popko - architektura, urbanistyka, planistyka Sopot
63 Lamber Pracownia Projektowa Wrocław
64 MENIS ARQUITECTOS SLP Tenerife, Spain
65 Cezary Marciniak, Aleksandra Radkowska, Łukasz Szczepaniec Szczecin
66 Studio PZ
Paweł Zaremba
Szczecin
67 Architekt Miłosz Zieliński Kraków
68 Marcin Kudła Warszawa
69 Architekci - Grupa Projektowa,
Weronika Chwalibogowska - Roguska
Prażmów
70 Katarzyna Chmielewska Pracownia Projektowa Szczecin
71 Rafał Lichołai
Katarzyna Pietruszka
Rzeszów
Sosnowiec
72 mgr inż. arch. Dariusz Skowron Potchowo
73 NOMS Studio Mateusz Nowojski Wrocław
74 Agnieszka Podraza, Przemysław Lak Szczecin
75 PROJEKT PRAGA Sp. z o. o. Warszawa
76 Kinga Łukasińska, Michał Wasielewski Wolbórz
Wrocław
 
77 22ARCHITEKCI
Sp. z o. o.
Warszawa
78 Grzegorz Ferber, Grzegorz Kirkiewicz, Piotr Zaniewski Szczecin
79 Michał Teller
Teller Architekci
Wrocław
80 GRID architekci
Sp. z o. o.
Wrocław
81 Filip Buszkiewicz
Eugeniusz Skrzypczak
Suchy Las
Poznań
 
82 Maria Ignasiak Jelcz - Laskowice
83 Piotr Woldan,
Joanna Janikowska,
Michał Romański
Wrocław
Zielona Góra,
 
84 Hubka Andrzej
Autorska Pracownia Projektowa Architektury Hubka
Wrocław
85 Pracownia Projektowa /Studio/
Zbigniew Sąsiadek
Gliwice
86 Wspólnicy spółki cywilnej JAZ+Architekci:
Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Masse- Deda
Warszawa
87 Agnieszka Dudzińska - Jarmolińska Warszawa
88 Michał Staniszewski Architektura
i Urbanistyka
Warszawa
89 Marcin Galas AUTOGRAF STUDIO Zielonki
90 Konsorcjum: PCA Paweł Chilimoniuk, SAAR ARCHITEKCI mgr inż. arch. Radosław Sadowski Warszawa
91 Robert Witczak Radwanice
92 Paula Szczudlińska Szczecin
93 S. LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Jakub Gołębiewski Szczecin
94 B2 Studio Sp. z o. o. Sp. Komandytowa Kraków
95 Architekt Maciej Chodorowski Zielona Góra
96 Urszula Cryer,
Kaja Chrosczilewska, Martina Troilo,
Marcelo Rivera Leyton

Gdańsk
Warszaw
Włochy
Niemcy

97 Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o. o. Lublin
98 Marek Racki Autorskie Studio Architektoniczne mgr inż. arch. Marek Racki Szczecin
99 Emkaa Architekci Mariusz Krupa Małkinia Górna
100 GRAS ARQUITECTURA Palma de Mallorca, Hiszpania
101 Maciej Wróbel,
Natalia Skolimowska,
Filip Bożek
Warszawa
Chęciny
102 Przemysław Rafał Trochimiak Międzyrzec Podlaski
103 Paweł Woźniak Wrocław
104 Przedsiębiorstwo Budowlane
Inter-System SA
Wrocław
105 BimDesign Łukasz Łyduch,
Marta Sobel,
Krzysztof Ryszawy, Krzysztof Kucharczyk
Tychy
Lędziny
Mikołów
106 Magdalena Wrzesień, Michał Kowalski Warszawa
107 GSZAW Grzegorz Szymański Warszawa
108 Aleksandra Maria Krzywańska,
Maja Matuszewska
Zielonka
Warszawa
109 Riegler Riewe Architekci Sp. z o. o.  Katowice
110 Grzegorz Layer Katowice
111 Rafał Stachowicz Będzin
112 mgr inż. arch. Wojciech Kojdecki Wiedeń, Austria
113 Paweł Kochański
Karolina Tarkowska
Szczecin
114 Monopi Studio Robert Sendkowski Łączna
115 GADER Sp. z o. o. Warszawa
116 Marcin Batko Poznań
117 Tomasz Mrzygłocki Wejherowo
118 Łukasz Pruchniewicz, Marta Mazur,
Anna Grabańska
Poznań
Przeźmierowo
119 Aterier Anna Tertel  Szczecin
120 Pracownia Projektowa ATRIUM Sp. z o. o. Szczecin
121 Marta Kubasińska, Grzegorz Rogacki Warszawa
122 P.A. NOVA SA Gliwice
123 Jarosław Banaś,
Kamila Renusz,
Paweł Mielnik
Gdańsk
Bydgoszcz
124 Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o. o. Wrocław
125 Monika Gołąb-Korzeniowska,
Elżbieta Kaczmarska, Małgorzata Kaczmarska,
Maciej Oczkowski, Urszula Synal
Czajowice
Kraków
Kalwaria Zebrzydowska
Babice, Olszyny
126 Paweł Floryn, Aleksandra Czupkiewicz,
Maria Wawer,
Michał Czeszejko - Sochacki
Wrocław
Zielona Góra
Opole
127 Bień Architekci S. c. Warszawa
128 WXCA Sp. z o. o. Warszawa
129 Bulanda, Mucha - Architekci Sp. z o. o. Warszawa
130 JEMS Architekci
Sp. z o. o.
Warszawa
131 MXL 4 Sp. z o. o. Szczecin
132 Piotr Lipski,
Krzysztof Sokołowski, Dominik Kędzierski
Szczecin
Stargard
Dołuje
133 Projektownia S.C. Bohdan Bay,
Lidia Trzebiatowska
Szczecin
134 SOL-AR Jerzy Solarek Pracownia Architektury
i Urbanistyki
Warszawa
135 Ewa Burzyńska,
Piotr Ciołkowski, Aleksandra Fajfer, Paulina Jank,
Sławomir Orłowski
Gdańsk
Pruszcz Gdański
Straszyn
Kowale
Gdańsk
136 BDSTUDIO Pracownia Projektowa
Błażej Depczyk
Szczecinek
137 Rafał Majewski Kalisz
138 Łukasz Szymanowicz Wrocław
139 Artur Szwaja Architekt Gliwice
140 Magdalena Szwaja Architekt Białystok
141 Marcin Krysiak Warszawa
142 Konsorcjum:
Konrad Basan,
Paweł Dadok,
Michał Rogowski,
Maria Roj
Mysłowice
Wrocław
Warszawa
143 inż. arch. Mateusz Gawron,
inż. arch. Aleksander Swinarski,
inż. arch. Franciszek Morka
Warszawa
144 Marka Pracownia Architektoniczna S.C. J. Gąsiorowski,
T. Kozłowski
Puławy
145 Paulina Niebrzydowska Komorów
146 Mycielski Architecture & Urbanism Warszawa
147 Forma4U Marcin Karaszowski Wrocław
148 Karol Drobniewski Gdańsk
149 Michał Wolski,
Joanna Jaskułowska
Płock
Łódź
150 Aleksandra Skula, Patricia Leo UK, Londyn
151 Maciej Siuda,
Michał Duda,
Pracownia Architektury krajobrazu Marta Tomasiak

Warszawa
Wrocław
152 INTRO75 Artur Wiśniewski Poznań
153 Łukasz Piszczałka Poznań
154 MPP Sp. z o. o. Sp. k. Wrocław
155 Pracownia Architektoniczno - Konstrukcyjna "FULLBET" J. i R. Szota s.c Katowice
156 Patryk Szuba Zaklików
157 bauchplan ).( Monachium, Niemcy
158 Szymon Derdowski Skórcz
159 Konrad Onderko Wrocław
160 Michał Sapko,
Patrycja Stołtny-Sapko, Brygida Zawadzka, Duong Vu Hong
Lublin
Puńców
Widzów
Warszawa
161 Bartłomiej Łużny,
Jakub Senkowski,
Iwona Jałocha
Wieliczka
Oświęcim
Kraków
162 Rients Dijkstra, MAXWAN Architects + urbanists b. v. Holandia, Rotterdam
163 architekciPL Jerzy Hnat Gliwice
164 MAKA STUDIO Wiktor Kurc,
Aleksandra Mierzwa, Dominika Szymańska, Daria Pawlaczyk
Wejherowo
Gdańsk
Gdynia
165 Janusz Mączewski, Joachim Sudry Raciąż
Mirzec
166 Stężycki Architekci
Sp. z o. o.
Wrocław
167 ANALOG Piotr Śmierzewski Koszalin
168 Hugon Kowalski
UGO Architecture
Poznań
169 mgr inż. arch. Lea Kozanecka-Olejnik Elbląg
170 Anna Andrzejewicz, Adrianna Białęska, Emilia Dudzińska, Monika Majewska Warszawa
171 Własna Pracownia Projektowa
Bartosz Wojciechowski
Turek
172 Semren& Mansson Poland Sp. z o. o. Szczecin
173 CTRL PLUS Architekci Piotr Zawadzki Szczecin
174 WUNSCH PROJEKT Sławomin Wojciech Wunsch Szczecin
175 Tomasz Kierończyk, Zuzanna Pikuła,
Miłosz Korczak,
Igor Migasiewicz,
Marta Aleksandra Nowak,
Natalia Okraska,
Paweł Grabowski
Poznań
Wieleń
Toruń
Kalisz
Luboń
Poznań
176 Monika Thadani, Christopher Groesbech, Iwona Forys USA, Chicago
Szczecin
177 ARCHAID Pracownia Architektoniczna
Jacek Szewczyk
Koszalin
178 Architekt Maciej Fischer Szczecin
179 Matylda Rakowicz,
Anna Siniecka
Poznań
180 Kuryłowicz & Associates Sp. z o. o. Warszawa
181 Paulina Jachyra-Wilk Warszawa
182 inż. arch Piotr Osipowicz,
inż. arch. Grzegorz Ruta
Gdynia
183 Archi-CAD Jacek Szczęsny Gdańsk
184 Małgorzata Czyż, Grzegorz Krychowski Wejherowo
Gdańsk
185 Aneta Tomczak,
Robert Warsza,
Danuta Lipińska,
Paulina Górska, Zuzanna Hibner,
Marta Klosse,
Jakub Tomecki
Informacja utajniona na prośbę Uczestnika
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
186 Marek Husaczuk Police
187 Aleksander Nowak, Tamara Kalantajevska, Enlai Hooi,
Jack Perry
Poznań
Dania, Frederiksberg,
Łotwa, Ryga
Dania, Kopenhaga
188 Anna Sokołowska,
Marta Jasińska, Agnieszka Stobińska, Karolina Zelcer,
Marcin Kosior,
Gerard Goszczko, Bartłomiej Idzikowski, Małgorzata Saciuk
Łodź
189 TOMCAT.ARCH.DESIGN Tomasz Olszewski Piaseczno
190 Andrzej Makowski, Tomasz Jamielucha, Agnieszka Strąkowska, Filip Błaszczyński, Piotr Świderski, Jakub Obrzydowski, Jakub Misiak, Marcelina Jeżewska, Milena Kołodziejczyk Łódź,
Ksawerów
Sulejów
Skierniewice
Zduńska Wola
Parzęczew
191 AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o. o. sp. komandytowa Lublin
192 Krystian Bąkowski,
Piotr Ćwiek,
Szymon Olbrychowski, Marcin Jędra
Szczecin
193 Anna Kowalik,
Joanna Lewańska, Paulina Maląg,
Dagmara Pasińska
Kraków
Łódź
194 Martyna Kaczorowska
Anna Odulińska
Szczecin
Srem
195 Anna Sabała
Marta Lenz
Gdańsk
Bytów
196 Małgorzata Mader, Michał Suskiewicz Łódź
197 Przemysław Kołodziej Olesno
198 Barysz Point Line
Sp. z o. o.
Tychy
199 Agata Barszczyk Łask
200 Agnieszka Radomska, Michał Dybko Warszawa
201 Łukasz Malec,
Justyna Kolarz,
Maciej Wojcieszyn
Kraków
202 Maciej Popławski Pracownia Wrocław
203 Piotr Pikulski,
Paweł Filipek
Kraków
Czchów
204 Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz Kraków
205 N+parametric design, Mieszko B. Niedzwiecki Warszawa
206 Dorota Tokarska,
Jesus J. Ruiz Alonso
Głusk,
Hiszpania, Valladolid
207 Maciejewski Artur Architektura Bydgoszcz
208 PARERGA:
Paul Cetnarski,
Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa
Wrocław
Szwajcaria, Chur
Austria, Graz
209 PJPF Pracownia
Jakub Paweł Florek
Kwidzyn
210 OVO Grabczewscy Architekci
Oskar Grąbczewski
Katowice
211 Pracownia Architektoniczno - Urbanistyczna A3, Agnieszka Romanowska - Tarczyńska Gliwice
212 AXIS MASON Sp. z o. o. Gdańsk
213 Monika Draber,
Paulina Angelczyk,
Alicja Krzywińska, Krzysztof Jakubów
Sochaczew
Białystok
Wasilków
Warszawa
214 P.W.FUGA -
Jan Kempa
Warszawa
215 Dariusz Witucki,
Marcin Sajdak, Przemysław Gawęda, Ernest Essuman - Mensah,
Piotr Duda
Bydgoszcz
Zielonka
Góra
Białe Błota
216 1050 Pracownia Architektury
Mariusz Więcek
Poznań
217 Cezary Nazaruk, Pamela Krzyszczak, Alicja Rudowska,
Anna Szewczyk,
Filip Dzimwasha
Warszawa
Siedlce
218 Seweryn Trzyna,
Kamil Ziółkowski
Wądroże Wielkie
Poznań
219 DWAA Architekci Marcin Wolszczak Władysławów
220 Martyna Cziszewska Warszawa
221 "Architekt&Co" Pracownia Projektowa - arch. Michał Jeleń Warszawa
222 Piotr Borzęcki,
Beata Świeboda B.
Warszawa
223 Jan Bollin,
Marta Dominikowska, Artur Tryc
Gdańsk
Warlubie
Sadlinki
224 Agnieszka Krudowska, Michał Gosk Warszawa
225 mgr inż. arch. Karol Wójcik Gdynia
226 APA Bernacki Jankowice
227 ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski Pabianice
228 Joanna Migut,
Agnieszka Gozdek,
Adam Derlatka,
Paweł Migut
Kraków
229 dr inż. arch. Grzegorz Zimnicki  
230 MS86A Maciej Sokolnicki Architekt Szwajcaria,Zurych
231 METROPOLIS
Sp. z o. o. Sp. k.
Szczecin
232 Atelier
Mateusz Grzybowski
Chojnice
233 Architekt Tomasz Kruszelnicki Szczecin
234 Krzysztof Chrapek Szczecin
235 Studio Projektowe AB s.c.
Marek Antoszczyszyn,
Andrzej Buko
Szczecin
236 Architektura
Ryszard Długopolski
Szczecin
237 Aleksandra Kuśmierek, Maja Boderek,
Joanna Zych,
Sandra Anitowska
Szczecin
Wierzchowo
Kościno
Police
238 Archispektrum Pracownia Architektoniczna Daniel Konrad Kowalewski Szczecin
239 Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj Szczecin
240 Aneta Osakiewicz - Kupniewska Szczecin
241 Dobosz Architekci Maciej Dobosz Wrocław
242 Miłosz Szczęsny Gdańsk

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o zmianie terminów przewidzianych w konkursie:

1. Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie - 18.04.2017r.

2. Składanie przez Uczestników pytań dotyczących Regulaminu - do dnia 04.05.2017r. do godziny 15:00

3. Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu - do dnia 15.05.2017r.

 

Pozostałe terminy pozostają bez zmian.


  

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o zamieszczeniu Regulaminu konkursu w języku angielskim (jedynie do celów informacyjnych, tekst nie jest wiążący dla uczestników konkursu). Obowiązującym dokumentem jest Regulamin konkursu w języku polskim.


Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej z korekty oczywistej omyłki pisarskiej w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 10 Regulaminu. Treść modyfikacji została umieszczona poniżej w zakładce „Zmiany SIWZu” pod nazwą „Zmiana nr 1 Regulaminu Konkursu”.


Ogłoszenie nr 17984 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.

 

Szczecin: ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający: nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 245 102, faks 914 245 104, e-mail bzp@um.szczecin.pl.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL): 
www.szczecin.pl/konkursy
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać: 
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być złożone w formie PISEMNEJ.
Pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pok. nr 271A, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie

Numer referencyjny: 
 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.

 

II.3) Główny kod CPV 71400000-2
Dodatkowe kody CPV

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające wymagania określone w Regulaminie, które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie. O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: a)art. 24 ust. 1 ustawy PZP; b)art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; wykluczeniu na tej podstawie podlega Uczestnik: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem uczestnika konkursu, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zmianami).


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie 
Należy podać dla jakiego zawodu:

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Nowatorskie ujęcie wizji rozwoju obszaru - 20

2. Czytelność i trafność przyjętej idei funkcjonowania obszaru - 20

3. Logika i spójność podjętych decyzji - 20

4. Jakość estetyczna i użytkowa koncepcji - 20

5. Uwzględnienie i twórcze rozwinięcie idei Marki Miasta Szczecin Floatnig Garden 2050 - 20

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 27/03/2017, godzina: 15:00


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: język polski

 

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

1. Przewidywany termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie - do dnia 20.09.2017 r. do godziny 15:00.

2. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków nazwy kryteriów zostały skrócone. Pełna nazwa znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

I NAGRODA – 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

II NAGRODA – 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

do 6 WYRÓŻNIEŃ po 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Zastrzega się, że praca nagrodzona I NAGRODĄ musi otrzymać minimum 80, a prace wyróżnione - minimum 60 punktów w ocenie Sądu konkursowego.


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: nie 
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: nie 
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

 

Informacje dodatkowe:
Pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy składają pisemnie w języku polskim, faksem lub drogą elektroniczną na adres: konkurs.lasztownia@um.szczecin.pl .

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin.

W sprawach organizacyjnych związanych z niniejszym konkursem, w celu uzyskania informacji o konkursie i w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8°°-15°° z:

p. Magdaleną Andruszkiewicz – Sekretarzem konkursu tel. 435 11 21, faks: 91 424 55 86;

p. Anną Bednarz – Zastępcą Sekretarza konkursu tel. 424 50 54. 

Zamawiający informuje o modyfikacji Regulaminu konkursu wynikającej ze zmiany składu Sądu konkursowego. Treść modyfikacji została umieszczona poniżej z zakładce "Zmiany SIWZu" pod nazwą "Zmiana nr 1 Regulaminu konkursu"

Załączniki:

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.10.2017 r. w budynku nr 51, tzw. „Cielętniku” znajdującym się na terenie Łasztowni (okolice Starej Rzeźni) odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu: „ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA – konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie". Zgodnie z Regulaminem konkursu Sąd konkursowy w składzie:

Przewodnicząca Sądu konkursowego:

p. Magdalena Staniszkis - SARP

Członkowie Sądu konkursowego:

p. Jarosław Bondar - Architekt Miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin

p. Jacek Lenart - SARP

p. Piotr Lorens – Towarzystwo Urbanistów Polskich

p.  Robert Barełkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

p.  Marek Sietnicki – SARP

p.  Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

p.  Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta

p.  Martine De Maeseneer – Uniwersytet KU LEUVEN, Ghent, Belgia

p.  Sergio Figueiredo – Technishe Universiteit Eindhoven, Holandia

p.  Claudi Aguilo Aran – Politecnic Univerity of Catalunya, Barcelona, Hiszpania

dokonał oceny prac konkursowych złożonych w konkursie w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

 

Zamawiający przyznał następujące nagrody:

 

I NAGRODA – 150 000,00 zł brutto

praca nr 16 (numer nadany przez uczestnika: 172700)

Liczba uzyskanych punktów: 1021 pkt

Autor pracy: Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Podwale 61/1, 50-010 Wrocław

 

II NAGRODA – 75 000,00 zł brutto

praca nr 24 (numer nadany przez uczestnika: 130664)

Liczba uzyskanych punktów: 907 pkt

Autor pracy: PARERGA: Paul Cetnarski, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa

Wrocław, Szwajcaria Chur, Austria Graz, Austria Graz, Wrocław 

 

III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto

praca nr 3 (numer nadany przez uczestnika: 665752)

Liczba uzyskanych punktów: 793 pkt

Autor pracy: Aleksandra Krzywańska, Maja Matuszewska

Zielonka, Warszawa

 

WYRÓŻNIENIA (każde po 25 000,00 zł brutto):

 

- wyróżnienie – praca nr 15 (numer nadany przez uczestnika: 031059)

Liczba uzyskanych punktów: 775 pkt

Autor Pracy: Magdalena Wrzesień, Michał Kowalski

Warszawa

 

- wyróżnienie – praca nr 18 (numer nadany przez uczestnika: 810622)

Liczba uzyskanych punktów: 696 pkt

Autor Pracy: P.A. NOVA SA

ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice

 

- wyróżnienie – praca nr 23 (numer nadany przez uczestnika: 737585)

Liczba uzyskanych punktów: 647 pkt

Autor Pracy: Hubka Andrzej Autorska Pracownia Projektowa Architektury Hubka

ul. Artura Grottgera 7, 51-630 Wrocław

 

- wyróżnienie – praca nr 14 (numer nadany przez uczestnika: 688539)

Liczba uzyskanych punktów: 630 pkt

Autor Pracy: Projektownia S.C. Bohdan Bay, Lidia Trzebiatowska

ul. Konopnickiej 8/2, 71-150 Szczecin

 

- wyróżnienie – praca nr 22 (numer nadany przez uczestnika: 831472)

Liczba uzyskanych punktów: 603 pkt

Autor Pracy: S. LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Jakub Gołębiewski

ul. Wielkopolska 37/9, 70-450 Szczecin,ul. Piotra Skargi 4/10, 71-422 Szczecin

 

- wyróżnienie – praca nr 21 (numer nadany przez uczestnika: 112358)

Liczba uzyskanych punktów: 598 pkt

Autor Pracy: GRAS ARQUITECTURA

07014 Palma de Mallorca, Hiszpania, Son Armadans 24

 

W tabeli poniżej znajdują się informacje o pracach konkursowych, złożonych w terminie określonym w Regulaminie konkursu.

LISTA AUTORÓW PRAC W KONKURSOWYCH

Nr pracy

Nr nadany przez uczestnika

Uczestnik

Adres

Miejsce

Ilość uzyskanych punktów

1

854290

C+HO aR Aleksandra Wachnicka
Paweł Wachnicki s.c.

Szczecin

23

239

2

943001

Łukasz Pruchniewicz,
Marta Mazur,
Anna Grabańska

Poznań
Przeźmierowo
Poznań

24

212

3

665752

Aleksandra Krzywańska,
Maja Matuszewska

Zielonka
Warszawa

3

793

4

030578

Joanna Karolina Gąsiorowska

Warszawa

25

179

5

550626

Filip Buszkiewicz,
Eugeniusz Skrzypczak

Suchy Las,
Poznań

11

490

6

105755

Mycielski Architecture & Urbanism

Warszawa

18

371

7

121317

Grzegorz Ferber, Grzegorz Kirkiewicz, Piotr Zaniewski

Szczecin

14

427

8

136745

Cezary Marciniak, Aleksandra Radkowska, Łukasz Szczepaniec

Szczecin

22

284

9

723427

ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel

Gliwice

17

378

10

061240

DWAA Architekci Marcin Wolszczak

Władysławów

10

590

11

480181

Seweryn Trzyna,
Kamil Ziółkowski

Wądroże Wielkie,
Poznań

19

353

12

100129

Kruk Joanna

Jeleśnia

20

312

13

151515

Bień Architekci S. C.

Warszawa

15

425

14

688539

Projektownia S.C. Bohdan Bay,
Lidia Trzebiatowska

Szczecin

7

630

15

031059

Magdalena Wrzesień, Michał Kowalski

Warszawa

4

775

16

172700

Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o. o. Sp. k.

Wrocław

1

1021

17

065813

"Architekt&Co" Pracownia Projektowa - arch. Michał Jeleń

Warszawa

21

300

18

810622

P.A. NOVA SA

Gliwice

5

696

19

938479

Marcin Galas AUTOGRAF STUDIO

Zielonki

13

462

20

241116

Marek Racki Autorskie Studio Architektoniczne mgr inż. arch. Marek Racki

Szczecin

26

164

21

112358

GRAS ARQUITECTURA

Palma de Mallorca, Hiszpania

9

598

22

831472

S. LAB ARCHITEKTURA Tomasz Sachanowicz, Jakub Gołębiewski

Szczecin

8

603

23

737585

Hubka Andrzej
Autorska Pracownia Projektowa Architektury Hubka

Wrocław

6

647

24

130664

PARERGA: Paul Cetnarski, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa

Wrocław,
Szwajcaria Chur
Austria Graz,
Austria, Graz,
Wrocław

2

907

25

777777

MXL 4 Sp. Z o.o.

Szczecin,

16

384

26

080100

Agnieszka Podraza, Przemysław Lak

Szczecin,
Szczecin

12

491


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/02/01
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2017/10/17, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2021/05/26 14:43:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2021/05/26 14:43:21 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:53:35 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:52:54 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:42:08 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:41:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:39:22 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/17 16:37:18 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/10/12 08:53:15 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/09/22 13:18:46 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/09/22 13:11:46 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/07/18 15:07:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/05/19 12:31:15 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/05/19 11:01:03 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/05/16 11:33:08 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/05/04 12:57:15 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/05/02 07:36:59 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/04/25 07:39:05 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/04/18 12:57:24 modyfikacja wartości
Magdalena Andruszkiewicz 2017/04/07 10:34:27 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/06 08:56:53 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/02 11:43:08 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/02 11:42:12 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/02 11:39:58 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/02 11:39:33 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/01 13:22:02 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/02/01 13:18:42 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/01/31 10:06:16 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/01/31 08:29:55 nowa pozycja