Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Przedłużamy nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 2023!


Zapraszamy szczecińskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2023 r.

Zdjęcie poglądowe

Podstawowe informacje:
Działając na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Szczecin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych. Kompetencją komisji jest opiniowanie ofert organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków miejskich zadań publicznych, realizowanych w roku 2023 w trybie ww. ustawy.

Celem naboru kandydatów jest stworzenie bazy reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy będą powoływani w skład komisji, aby opiniować i rekomendować Prezydentowi Miasta Szczecin jakie projekty organizacji w ramach otwartych konkursów ofert winny być realizowane na rzecz mieszkańców oraz naszego miasta. Taka forma współpracy z sektorem pozarządowym ma zapewnić bezstronność, jakość i rzetelność podejmowanych decyzji.

Wymagania
Nabór dedykowany jest do osób:

 1. reprezentujących organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Miasto Szczecin zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,
 2. posiadających znajomość przepisów ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. znających specyfikę pracy w III sektorze, rozumiejących potrzeby środowiska organizacji pozarządowych,
 4. posiadających doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez sektor pozarządowy lub biorących udział w ich organizacji,
 5. będących obywatelem(ką) Rzeczypospolitej Polskiej i korzystających w pełni z praw publicznych,
 6. nie podlegających wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735),
 7. wyrażających zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ogólnym roporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert.

Informacje ogólne:

 1. w skład komisji konkursowych wchodzą przedstawiciele administracji oraz sektora pozarządowego,
 2. posiedzenia komisji konkursowych odbywają się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,
 3. posiedzenia odbywają się w sposób stacjonarny w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin lub zdalny za pośrednictwem platformy zoom,
 4. komisja konkursowa opiniuje oferty w oparciu o elektroniczny generator wniosków Witkac,
 5. członkowie komisji konkursowych opiniują oferty złożone w około 80 konkursach,
 6. praca w komisjach jest pracą społeczną. Udział w posiedzeniach jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów za stawiennictwo na posiedzeniach.

Zgłaszanie kandydatów:
Zgłoszenia kandydata(ki) do komisji konkursowej dokonuje się poprzez dostarczenie do Urzędu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik do niniejszego ogłoszenia) wybierając jedną z poniższych form:

 1. przesyłanie pocztą tradycyjną lub złożenie osobiście w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-49, 70-783 Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego
 2. przesłanie skanu podpisanego formularza pocztą elektroniczną, na adres e-mail Biura Dialogu Obywatelskiego bdo@um.szczecin.pl (dla ważności oryginał formularza zgłoszeniowego należy dosłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Termin: Zgłoszenia należy składać w terminie od 21 września do 15 listopada 2022 r. (obowiązuje data wpływu zgłoszenia).

Czekamy na Państwa zgłoszenia!


Załączniki:

 • Formularz zgłoszeniowy (docx, 22 KB)
  udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego,
  odpowiedzialny(a): Joanna Gabinowska,
  wytworzono: 2022/10/31,
  opublikował(a): Joanna Gabinowska,
  dnia: 2022/10/31 10:42:25.
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2022/10/31, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2022/10/31 10:54:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2022/10/31 10:54:07 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2022/10/31 10:47:11 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2022/10/31 10:41:39 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2022/10/17 10:48:12 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2022/10/06 10:08:59 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2022/10/06 10:08:46 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2022/09/21 09:43:08 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2022/09/21 09:40:24 nowa pozycja