Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

SBO 2024: Złóż projekt – zmieniaj Szczecin!


Dziś, punktualnie w południe, rozpoczął się nabór projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, wśród nich NOWOŚĆ - „Zielone SBO”. Zobacz jakie projekty możesz zgłosić tegorocznej edycji.

Obrazek przedstawiający drzewa

Inwestycje, działania, a może projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego? Wystarczy mieć pomysł, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w zgłosić swój wniosek na www.sbo.szczecin.eu. Nabór potrwa do 13 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17 200 000 zł ( w tym projekty Zielone SBO - 5 160 000 zł, projekty lokalne -12 040 000 zł).

Lokalizacja

Wszystkie zgłoszone projekty mogą być realizowane na terenach należących do gminy, lub spółdzielni mieszkaniowych. W przypadku terenów niebędących w dyspozycji Miasta, konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela lub zarządcy nieruchomości o woli jej użyczenia pod proponowaną inwestycję SBO. Jeśli projekt wymaga współpracy instytucjonalnej również potrzebne będzie oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację takiego zadania.

Podpowiedź: Autorzy projektów mogą w prosty sposób sprawdzić, czy wskazana przez nich lokalizacja jest właściwa, wystarczy skorzystać z mapy na Geoportalu. Na jej podstawie można określić numer oraz obręb działki, która nas interesuje oraz sprawdzić czy jest to teren na którym może powstać projekt SBO. Wystarczy wybrać warstwę:

• Tereny rekomendowane do zielonego SBO

lub

• Mienie gminy – do budżetu obywatelskiego.

Co może być „Zielone”?

Kwota przeznaczona na „Zielone SBO” stanowi 30% całości budżetu obywatelskiego 2024. Wartość pojedynczego zadania zgłaszanego w tej kategorii nie może przekroczyć 50 % puli środków zaplanowanych na całe Zielone SBO. To oznacza, że maksymalna wartość jednego projektu zielonego może wynosić 2 580 000 zł.

W nowym Regulaminie SBO zostały określone cele, które mają spełniać projekty Zielonego SBO. Poniżej kilka przykładów spełniających poszczególne cele:

Przykładowe działania z zakresu poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zieleni:

 • budowa parku kieszonkowego;
 • obsadzenie pnączami ekranów akustycznych lub ścian budynków publicznych;
 • założenie zielonego dachu na istniejącym budynku;
 • założenie łąk kwietnych np. na pętlach tramwajowych, w pasach drogowych;
 • zaprojektowanie i wybudowanie domków dla owadów zapylających;
 • tworzenie ogrodów deszczowych i innych form mikroretencji.

Przykładowe działania z zakresu zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych:

 • realizacja ścieżek edukacyjnych;
 • realizacja tablic informacyjnych o zasobach przyrodniczych z danego miejsca;
 • montaż urządzeń zachęcających do korzystania z terenu – siłownie, trampoliny itp.;
 • wykonanie ścieżek/dojść do terenów zieleni do których jest ograniczony dostęp.

Przykładowe działania z zakresu zwiększenia roli zielonej infrastruktury w łagodzeniu skutków zmian klimatu:

 • wdrażanie na terenach zieleni rozwiązań wspierających retencję np.: zasilenie terenów zieleni z istniejących zbiorników wodnych, tworzenie mikrozbiorników retencyjnych w celu zasilenia zieleni publicznej;
 • zwiększenie powierzchni zieleni na terenach ścisłej zabudowy np.: realizacja zielonych przystanków, - realizacja zielonych fasad budynków użyteczności publicznej.

Przykładowe działania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu:

 • publiczna farma fotowoltaiczna/wiatrowa;
 • budowa mikroinstalacji na cele zasilania urządzeń publicznych;
 • powtórne wykorzystanie wody i utworzenie sieci kurtyn wodnych w okresach letnich usytuowanych w sposób nawiązujący do charakterystycznych elementów miejskich;
 • przebudowa ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem wykonania zasilenia w wodę terenów zielonych.

Więcej na stronie www.sbo.szczecin.eu


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2023/03/14, odpowiedzialny/a: Piotr Spunda, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2023/03/14 14:13:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Spunda 2023/03/14 14:13:56 nowa pozycja