Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2015 r.

Zarządzenie nr 121/15 w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2015/03/31

Data wejścia w życie: 2015/03/31


Na podstawie art. 23 ust.1, art. 25 ust.1 oraz art.25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014r. poz. 518 j.t., poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906, poz. 1200) w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013r. poz. 595 j.t., poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub Gminy Miasto Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Do przetargów, których ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 570/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 


udostępnił: WGN, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: M. Latkowska, wprowadził/a: Marta Florczak, dnia: 2015/03/31 12:49:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Florczak 2015/03/31 12:49:20 nowa pozycja