Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/01/22

Data wejścia w życie: 2014/01/22


Zarządzenie Nr 30/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin

 

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 10 lutego 2014 r. do dnia 30 marca 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: 

1) otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się w miesiącach lutym i marcu 2014 r. w siedzibach Rad Osiedli Miasta Szczecin. 

2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez umieszczenie projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi, opublikowanego ma stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczonego w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych, zostanie podana do wiadomości publicznej w formie harmonogramu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkań w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin i Dyrektorowi Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych. 

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: nowa pozycja, wytworzono: 2014/01/23, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2014/01/23 13:11:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2014/01/23 13:11:32 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2014/01/23 13:07:03 nowa pozycja