Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 545/13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Data podpisania: 2013/12/13

Data wejścia w życie: 2013/12/13


Zarządzenie Nr 545/13
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 41 e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz § 1 i § 2 Trybu powoływania członków Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zm. Uchwała Nr XXXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 505/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, § 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Joanna Bylińska - stowarzyszenie Szczecinianie Decydują,". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2013/12/19, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2013/12/19 09:30:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2013/12/19 09:30:24 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2013/12/19 09:30:13 nowa pozycja