Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 501/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych

Data podpisania: 2010/10/05

Data wejścia w życie: 2010/10/05


ZARZĄDZENIE NR 501/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 października 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych
do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Gołąb Sylwii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 474/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
22 września 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia
Nr 501/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia  5 października 2010r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Gołąb Sylwia ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Kanicka Elżbieta przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Bartoszewicz Barbara dyrektor
4. Borowski Dariusz ekspert - mgr matematyki, informatyka, zarządzanie oświatą

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

6. Ewa Jaklewicz-Walewicz przedstawiciel związku zawodowego


 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2010/10/06, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2010/10/06 10:07:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2010/10/06 10:07:31 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2010/10/06 10:06:14 nowa pozycja