Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 537/10 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2010 r.

Data podpisania: 2010/10/29

Data wejścia w życie: 2010/10/29


ZARZĄDZENIE NR 537/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 paździwernika 2010 r.


w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2010 r.


    Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz.U. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620) oraz § 23 uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wprowadzam zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2010 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zmieniam nazwę zadania "Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych" na "Mecenat kulturalny Miasta Szczecin".

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                          Prezydent Miasta
                                                                                                              Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2010/11/22, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2010/11/22 12:17:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2010/11/22 12:17:19 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2010/11/22 12:16:56 nowa pozycja