Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 460/10 zatwierdzenie zmian w regulaminunie organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data podpisania: 2010/09/08

Data wejścia w życie: 2010/09/08


ZARZĄDZANIE Nr 460/10

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 8 września 2010r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

 

Na podstawie art. 4 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 38/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, w § 7 po ust. 7 dodaje się ust. 8
w brzmieniu:

„8. Zasady i procedury kontroli wykonywanej przez Podkomisję Kontrolną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie określa Regulamin Pracy Podkomisji Kontrolnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie”.

§2. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2010/09/08, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Patrycja Krzywniak, dnia: 2011/07/08 09:55:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Krzywniak 2011/07/08 09:55:20 nowa pozycja