Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 468/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń do pobierania opłat parkingowych

Data podpisania: 2010/09/17

Data wejścia w życie: 2010/09/17


ZARZĄDZENIE NR 468/2010
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 17 września 2010 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń do pobierania opłat parkingowych wraz
z przenośnymi rejestratorami danych stanowiących własność Urzędu Miasta Szczecin do zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej.
 


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420),
zarządzam, co następuje:


§ 1. Nieodpłatnie przekazuje się do zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie środki trwałe, stanowiące własność Urzędu Miasta Szczecin, o nazwie: urządzenia do pobierania opłat parkingowych - 286 szt. oraz przenośne rejestratory danych - 65 szt. o łącznej wartości 6 993 183,96 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 96/100)


§ 2. Przekazanie środków trwałych, o którym mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2011/03/04, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2011/03/04 09:05:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2011/03/04 09:05:56 nowa pozycja