Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2010 r.

Zarządzenie nr 545/10 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Data podpisania: 2010/11/04

Data wejścia w życie: 2010/11/20


ZARZĄDZENIE NR 545/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 listopada 2010 r.

zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), zarządzam co następuje:


§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 276/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
(zm.: zarządzenie Nr 418/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2009 r. oraz zarządzenie Nr 237/10 z dnia 28 maja 2010 r.), zwanym dalej: „regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 . Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) sekretarzowi Miasta,
2) zastępcy skarbnika Miasta,
3) dyrektorom i ich zastępcom,
4) geodecie Miasta,
5) geologowi powiatowemu,
6) kierownikowi urzędu stanu cywilnego i jego zastępcom,
7) miejskiemu rzecznikowi konsumentów,
8) rzecznikowi prasowemu,
9) audytorom wewnętrznym,
10) pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych,
11) kierownikom referatów (równorzędnych komórek organizacyjnych w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin),
12) radcom prawnym,
13) głównym specjalistom.”

2) załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

3) załącznik nr 3 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.


§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości zmiany regulaminu.

2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w uminecie (w katalogu zarządzeń Prezydenta Miasta oraz w katalogu regulaminów).
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2010/11/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2010/11/15 12:44:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2010/11/15 12:44:46 nowa pozycja